Ce este un contract de factoring?

Un contract de factoring este o formă de finanțare care vă permite să încasați banii din facturi anticipat, înainte ca facturile să ajungă la termen. Practic, un contract de factoring este o tranzacție financiară prin care o afacere „vinde” creanțele neîncasate la un preț mai mic către o bancă sau o instituție financiară nebancară pentru […]

Acțiunile colective. Care este temeiul juridic pentru ele și în ce materii se pot iniția?

Acțiunile colective reprezintă o modalitate prin care mai multe persoane fizice (sau juridice) pot pune la comun resurse (financiare, know-how) pentru a iniția anumite procese împotriva aceluiași pârât. Acțiunile colective au un temei specific în Noul Cod de procedură civilă, la art. 27. Astfel, art. 37 din Codul de procedură civilă prevede că „în cazurile […]

AEPD: Evaluare bonității pentru credite și protecția datelor personale

Pe 26 august, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a publicat o Opinie cu privire cu privire la propunerea de Directivă privind creditele pentru consumatori. Propunerea de directivă urmărește să modernizeze regulile privind acordarea de credite pentru a răspunde la provocările aduse de digitalizare, cum ar fi utilizarea masivă a canalelor online de vânzări sau […]

Tribunalul CLUJ. Nulitate clauze abuzive. Acordare dobândă legală. Beneficiu nerealizat

„În ceea ce privește dobânda legală tribunalul reține că noțiunea de dobândă legală are valențe multiple, una dintre ele fiind cea de reparare a unui prejudiciu. Astfel, este cunoscut principiul potrivit căruia repararea integrală a prejudiciului presupune atât recuperarea pierderii efectiv suferite (damnum emergens), cât și a beneficiului nerealizat (lucrum cessans). În speță, beneficiul nerealizat […]

Contractul de credit încheiat la distanță este titlu executoriu

Contractul de credit, contractul privind serviciile financiare, încheiat la distanță, în conformitate cu dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2004, constituie titlu executoriu, în lipsa semnăturii olografe sau a semnăturii electronice extinse, cu excepția situației în care părțile impun semnătura drept condiție de validitate a contractului – Decizia  nr. 23 din 14 octombrie 2019, […]

CJUE. Clauze abuzive contract de împrumut bancar – dobândă variabilă

Hotărârea în cauza C-125/18 Marc Gómez del Moral Guasch v Bankia SA Instanțele spaniole trebuie să controleze caracterul clar și inteligibil al clauzei cuprinse în contractele de împrumut ipotecar care prevăd aplicarea unei rate a dobânzii variabile bazate pe indicele caselor de economii spaniole Dacă stabilesc caracterul abuziv al clauzei, acestea pot, pentru a proteja […]

Ce este impreviziunea și cum ne afectează în contractele de credit?

impreviziunea

    Prezentul articol are în vedere o temă extrem de importantă și aplicabilă la nivel practic: impreviziunea. Impreviziunea este o problematică tratată recent de către Curtea Constituțională a României, prin intermediul Deciziei nr. 731/2019 publicată la data de 27 ianuarie 2020. Decizia este relevantă și importantă la nivel intern întrucât cuprinde precizări cu privire […]

CJUE. Contracte de împrumut în monedă străină și clauze abuzive

Hotărârea în cauza C-260/18 Kamil Dziubak și Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank International AG În contractele de împrumut indexat într-o monedă străină, încheiate în Polonia, clauzele abuzive referitoare la diferența de curs valutar nu pot fi înlocuite cu dispoziții generale ale dreptului civil polonez În cazurile în care, după eliminarea clauzelor abuzive, natura obiectului principal al acestor […]