Garanția contra viciilor bunului vândut

Garanția contra viciilor bunului vândut reprezintă obligația vânzătorului de a garanta că bunul vândut nu prezintă vicii ascunse care îl fac impropriu întrebuințării sau îi micșorează într-o măsură fundamentală întrebuințarea sau valoarea. Garanția contra viciilor bunului vândut nu trebuie confundată cu garanția contra evicțiunii și nici cu alte forme de garanție (e.g., garanția pentru buna […]

Curs online de scriere juridică [ianuarie – mai 2023]

Scrisul este unealta juristului care știe să convingă. Te invit să participi la un curs în care vei învăța să faci cercetare juridică, să îți structurezi ideile și să redactezi texte juridice (articole, contracte și acte de procedură). Cursul se va desfășura în perioada ianuarie – mai 2023. Când? Ateliere se vor desfășura bilunar, vinerea […]

Internetul este un spațiu public sau privat?

Din punct de vedere juridic, distincția dintre spațiul public și spațiul privat este importantă. Unele infracțiuni și contravenții pot fi săvârșite doar în spațiul public sau doar în spațiul privat. De exemplu, infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice (art. 371 Cod Penal) se poate săvârși doar în public. În alte situații, infracțiunile și […]

Meta primește o amendă de 265 milioane de euro. Datele a peste 500 milioane de utilizatori, expuse pe internet

La data de 25 noiembrie 2022, Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal din Irlanda a aplicat o amendă de 265 milioane de euro companiei Meta Platforms Ireland Limited (MPIL), operatorul rețelei sociale Facebook. Potrivit autorității, Meta a încălcat Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Autoritatea a deschis ancheta pe 14 aprilie 2021, […]

Copiii sportivi vor primi lunar, din 2023, un tichet în valoare de 150 lei

Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 s-a modificat recent. A fost introdus art. 66 ind. 1 care introduce un stimulent financiar de 150 lei/lună pentru copiii sportivi de performanță. Pentru a beneficia de stimulent, copiii trebuie să fie legitimați la structuri sportive înființate conform legii, să practice sportul în mod organizat cu scop în […]

Curtea de Apel Ploiești. Daune morale de 30.000 lei. Violență psihologică față de angajat. Hărțuire morală

Actiune în raspundere patrimoniala Curtea de Apel PLOIESTI Cod ECLI ECLI:RO:CAPLO:2021:018.______ROMÂNIACURTEA DE APEL PLOIEȘTI SECȚIA I CIVILĂ DOSAR NR. _____________     DECIZIA NR. 555 Ședința publică din data de 9 martie 2021 Președinte – A____-C_____ B____ Judecători – V_______-I______ S_______ – C________ D___ E_____ Grefier – D______ V_____     Pe rol fiind pronunțarea […]

Ți-ai dus datele la ING? Banca fost sancționată cu 20.000 EURO pentru divulgări de date personale, inclusiv user-ul și parola de la internet banking

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în cursul lunii octombrie 2022 o investigație la operatorul ING Bank NV Amsterdam Sucursala București și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 98.076,00 lei (echivalentul sumei de 20.000 EURO). Investigația a fost demarată ca urmare […]

Curtea de Justiție: registrele publice ale beneficiarilor reali încalcă dreptul UE

Hotărârea Curții în cauzele conexate C-37/20 | Luxembourg Business Registers și C-601/20 | Sovim Directiva privind combaterea spălării banilor: dispoziția care prevede ca informațiile ce privesc beneficiarii reali ai entităților corporative înregistrate pe teritoriul statelor membre să fie accesibile în toate cazurile oricărui membru al publicului larg este nevalidă Ingerința în drepturile garantate de cartă […]

CEDO. Moraru vs. România. MAPN a discriminat o femeie care dorea să devină doctor militar

În cauza Moraru vs. România (nr. 64480/19), prin hotărârea din 8 noiembrie 2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a hotărât, cu unanimitate de voturi, că au fost încălcate art. 14 și articolul 2 din Protocolul nr. 1 al Convenției, respectiv interzicerea discriminării și dreptul la educație. Cazul a vizat o acuzație de discriminare în […]

Cele 3 puteri în stat. Care sunt ele și ce rol au?

În România, cele 3 puteri în stat sunt puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească. Puterea legislativă este puterea care adoptă legile, puterea executivă este puterea care pune legile în aplicare, iar puterea judecătorească este puterea care interpretează și aplică legile la cazuri concrete. Cele 3 puteri în stat și principiul separației Principiul separației și […]