Acțiunile colective. Care este temeiul juridic pentru ele și în ce materii se pot iniția?

Acțiunile colective reprezintă o modalitate prin care mai multe persoane fizice (sau juridice) pot pune la comun resurse (financiare, know-how) pentru a iniția anumite procese împotriva aceluiași pârât.

Acțiunile colective au un temei specific în Noul Cod de procedură civilă, la art. 27. Astfel, art. 37 din Codul de procedură civilă prevede că „în cazurile şi condiţiile prevăzute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau se pot formula apărări şi de persoane, organizaţii, instituţii sau autorităţi, care, fără a justifica un interes personal, acţionează pentru apărarea drepturilor ori intereselor legitime ale unor persoane aflate în situaţii speciale sau, după caz, în scopul ocrotirii unui interes de grup ori general”.

Enumerăm astfel o parte din situațiile în care legea recunoaște legitimare procesuală activă unor grupuri, putând fi inițiate acțiuni colective:

  1. Organizațiilor sindicale pentru membrii lor (Legea dialogului social);
  2. Asociațiile de consumatori pentru apărarea drepturilor și intereselor consumatorilor (OG 21/1992);
  3. Asociațiile pentru drepturile omului pentru încălcarea dreptului la nediscriminare;
  4. Asociațiile pentru protecția datelor cu caracter personal pentru apărarea drepturilor unor persoane fizice (art. 80 RGPD).

  

Astfel, art. 80 din RGPD prevede următoarele:

”(1) Persoana vizată are dreptul de a mandata un organism, o organizație sau o asociație fără scop lucrativ, care au fostconstituite în mod corespunzător în conformitate cu dreptul intern, ale căror obiective statutare sunt de interes public,care sunt active în domeniul protecției drepturilor și libertăților persoanelor vizate în ceea ce privește protecția datelorlor cu caracter personal, să depună plângerea în numele său, să exercite în numele său drepturile menționate la articolele 77, 78 și 79, precum și să exercite dreptul de a primi despăgubiri menționat la articolul 82 în numele persoanei vizate, dacă acest lucru este prevăzut în dreptul intern.”

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!