Ți-ai dus datele la ING? Banca fost sancționată cu 20.000 EURO pentru divulgări de date personale, inclusiv user-ul și parola de la internet banking

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în cursul lunii octombrie 2022 o investigație la operatorul ING Bank NV Amsterdam Sucursala București și a constatat încălcarea dispozițiilor art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor. Operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 98.076,00 lei (echivalentul sumei de 20.000 EURO). Investigația a fost demarată ca urmare […]

Raiffeisen Bank, amendată cu 28.000 euro pentru compromiterea datelor personale ale clienților

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în cursul lunii septembrie 2022 o investigație la operatorul Raiffeisen Bank SA și a constatat multiple încălcări ale dispozițiilor Regulamentului General privind Protecția Datelor. Operatorul a fost sancționat contravențional cu două avertismente și cu trei amenzi în cuantum total de  138.572 lei (echivalentul sumei de 28.000 EURO), astfel: 1. Amendă în cuantum de 98.980,00 RON, […]

Ce este un titlu negociabil sau de valoare?

Ce este un titlu negociabil? În doctrină s-a explicat că „titlul negociabil (cunoscut și sun denumirea de titlu de valoare; de exemplu, titlurile reprezentative de bunuri, titlurile participative, valorile mobiliare sau efectele de comerț) este un înscris constatator al unei valori – drept real sau drept de creanță -, care se caracterizează prin aceea că […]

Ipoteca în Noul Cod Civil. Feluri, trăsături și moduri de stingere

Ipoteca, potrivit art. 2343 Cod Civil, este un drept real asupra unor bunuri mobile sau imobile afectate executării unei obligații. Spre deosebire de gaj și de dreptul de retenție, ipoteca nu presupune deposedarea de bunul grevat[1] și astfel cum s-a spus în doctrină, „avantajul ipotecii este că atributele de posesie, folosință și dispoziție care alcătuiesc […]

Ce este ipoteca și cum funcționează pentru un credit?

Multe persoane se întreabă, înainte să încheie un contract de credit ipotecar, ce este ipoteca și cum funcționează ea. În cadrul unui contract de credit, împrumutatul poate constitui în beneficiul băncii creditoare o ipotecă asupra apartamentului, casei, terenului sau asupra oricărui bun imobil aflat de obicei în proprietatea împrumutatului. Ipoteca este o garanție cu privire […]

Ce este un contract de factoring?

Un contract de factoring este o formă de finanțare care vă permite să încasați banii din facturi anticipat, înainte ca facturile să ajungă la termen. Practic, un contract de factoring este o tranzacție financiară prin care o afacere „vinde” creanțele neîncasate la un preț mai mic către o bancă sau o instituție financiară nebancară pentru […]

Acțiunile colective. Care este temeiul juridic pentru ele și în ce materii se pot iniția?

Acțiunile colective reprezintă o modalitate prin care mai multe persoane fizice (sau juridice) pot pune la comun resurse (financiare, know-how) pentru a iniția anumite procese împotriva aceluiași pârât. Acțiunile colective au un temei specific în Noul Cod de procedură civilă, la art. 27. Astfel, art. 37 din Codul de procedură civilă prevede că „în cazurile […]

AEPD: Evaluare bonității pentru credite și protecția datelor personale

Pe 26 august, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) a publicat o Opinie cu privire cu privire la propunerea de Directivă privind creditele pentru consumatori. Propunerea de directivă urmărește să modernizeze regulile privind acordarea de credite pentru a răspunde la provocările aduse de digitalizare, cum ar fi utilizarea masivă a canalelor online de vânzări sau […]

Tribunalul CLUJ. Nulitate clauze abuzive. Acordare dobândă legală. Beneficiu nerealizat

„În ceea ce privește dobânda legală tribunalul reține că noțiunea de dobândă legală are valențe multiple, una dintre ele fiind cea de reparare a unui prejudiciu. Astfel, este cunoscut principiul potrivit căruia repararea integrală a prejudiciului presupune atât recuperarea pierderii efectiv suferite (damnum emergens), cât și a beneficiului nerealizat (lucrum cessans). În speță, beneficiul nerealizat […]

Contractul de credit încheiat la distanță este titlu executoriu

Contractul de credit, contractul privind serviciile financiare, încheiat la distanță, în conformitate cu dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2004, constituie titlu executoriu, în lipsa semnăturii olografe sau a semnăturii electronice extinse, cu excepția situației în care părțile impun semnătura drept condiție de validitate a contractului – Decizia  nr. 23 din 14 octombrie 2019, […]