CEDO. Politicienii pot fi obligați să șteargă comentariile xenofobe sau rasiste de pe Facebook

În cauza Sanchez împotriva Franței, prin hotărârea din data de 15 mai 2023, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a hotărât că obligarea unui politician (domnul Sanchez) să șteargă comentariile xenofobe sau rasiste de tip „hate-speech” de pe Facebook nu îi încalcă acestuia libertatea de exprimare. Litigiul principal viza condamnarea penală a unui consilier local […]

CEDO a condamnat România pentru că a soluționat greșit o plângere de viol, considerând că minora de 12 ani ar fi provocat agresorul

În cauza A.E.J. împotriva României, prin hotărârea din data de 30 august 2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului („CEDO”) a condamnat România deoarece a soluționat inadecvat o plângere de viol față de o minoră de 12 ani. Instanța de la Strasbourg a considerat că România a încălcat obligațiile prevăzute de art. 3 din Convenție („interzicea […]

CEDO. Moraru vs. România. MAPN a discriminat o femeie care dorea să devină doctor militar

În cauza Moraru vs. România (nr. 64480/19), prin hotărârea din 8 noiembrie 2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a hotărât, cu unanimitate de voturi, că au fost încălcate art. 14 și articolul 2 din Protocolul nr. 1 al Convenției, respectiv interzicerea discriminării și dreptul la educație. Cazul a vizat o acuzație de discriminare în […]

CEDO. Cauza Andi Marius Ionescu împotriva României. Lipsa audierii unui martor poate conduce către încălcarea dreptului la un proces echitabil

În cauza Andi Marius Ionescu împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului („CEDO”) a hotărât că a fost încălcat art. 6 pct. 1 și 3 lit. d) din Convenție (dreptul la un proces echitabil)[1]. Cauza privea condamnarea unui agent de poliție pentru o infracțiune de purtare abuzivă. Agentul de poliție fusese acuzat de faptul că, […]

CEDO. L.F. contra Ungariei. Inspecția locuinței unei familii de romi a încălcat Convenția

În hotărârea pronunțată în cauza L.F. împotriva Ungariei (cererea nr. 621/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a statuat în unanimitate că a existat o încălcare a articolului 8 (dreptul la respectarea domiciliului) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cauza se referă la o inspecție efectuată în anul 2011 de o delegație a primăriei locale […]