CEDO. Moraru vs. România. MAPN a discriminat o femeie care dorea să devină doctor militar

În cauza Moraru vs. România (nr. 64480/19), prin hotărârea din 8 noiembrie 2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a hotărât, cu unanimitate de voturi, că au fost încălcate art. 14 și articolul 2 din Protocolul nr. 1 al Convenției, respectiv interzicerea discriminării și dreptul la educație. Cazul a vizat o acuzație de discriminare în […]

CEDO. Cauza Andi Marius Ionescu împotriva României. Lipsa audierii unui martor poate conduce către încălcarea dreptului la un proces echitabil

În cauza Andi Marius Ionescu împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului („CEDO”) a hotărât că a fost încălcat art. 6 pct. 1 și 3 lit. d) din Convenție (dreptul la un proces echitabil)[1]. Cauza privea condamnarea unui agent de poliție pentru o infracțiune de purtare abuzivă. Agentul de poliție fusese acuzat de faptul că, […]

CEDO. L.F. contra Ungariei. Inspecția locuinței unei familii de romi a încălcat Convenția

În hotărârea pronunțată în cauza L.F. împotriva Ungariei (cererea nr. 621/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a statuat în unanimitate că a existat o încălcare a articolului 8 (dreptul la respectarea domiciliului) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cauza se referă la o inspecție efectuată în anul 2011 de o delegație a primăriei locale […]

Pot fi imaginile camerelor CCTV folosite ca probe pentru a sancționa disciplinar angajații?

Potrivit art. 5 din Legea nr. 190/2018 (legea română care pune în aplicare Regulamentul GDPR), angajatorii își pot supraveghea video angajații doar dacă sunt respectate mai multe condiții. O condiție ca supravegherea video să fie legală este aceea ca această măsură să fie necesară și proporțională. O altă condiție de legalitate a supravegherii video este […]

Certificatul verde. Respectă el Constituția și legile europene privind viața privată?

Azi certificatul verde digital este obligatoriu pentru a intra în locuri cotidiene precum supermarketuri, mall-uri, restaurante etc. Într-un context unde oamenii se împart în două tabere, argumentând pro sau contra certificatului verde, este esențial să ne întrebăm: A fost implementat acest certificat verde în mod legal în România? Respectă certificatul verde recomandările europene privind protecția […]

CEDO. Gaskin c. Regatului Unit. Accesul copiilor abandonați la informațiile privind familiile adoptive

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CoEDO) reglementează în cadrul art. 8 dreptul la respectarea vieții private și de familie. Structura acestuia este următoarea: Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în […]

Ce este libertatea conștiinței și care sunt limitele sale?

Prezentul articol are ca punct de pornire prevederile constituționale române privind libertatea conștiinței; această din urmă noțiune este reglementată în cadrul art. 29 din Constituția României. După o analiză a doctrinei de la nivel intern, putem contura faptul că libertatea de conștiință prezintă mai multe înțelesuri, pe care le vom analiza în cele ce urmează. […]