CEDO. Kovesi împotriva României. Rezumatul deciziei

CEDO. Kovesi împotriva României (Traducere neoficială a comunicatului de presă dat de CEDO)   România a încălcat drepturile procurorului general al Direcției naționale anticorupție prin revocarea acesteia înainte de expirarea mandatului său   1. Kovesi împotriva României – Principalele fapte Reclamanta,  Laura-Codruța Kövesi, este cetățean român, născută în 1973 și locuiește în București. Doamna Kövesi […]

Drepturi de bun-simț pentru persoanele cu handicap. Gherghina contra României

Deși legea instituie nenumărate drepturi pentru persoanele cu handicap, la nivel practic lucrurile par să fie diferite, în sensul imposibilității (în nenumărate cazuri) de punere în aplicare a dispozițiilor legale și de asigurare a unor ,,drepturi de bun-simț” pentru aceste persoane. De la lipsa de asigurare a unui acces facil în cadrul unei instituții și […]

Libertatea de exprimare în mediul online în România

Libertatea de exprimare pe internet. Este legal să postăm acest articol? Scrie undeva dacă putem sau nu putem să scriem pe internet? Putem scrie ce vrem noi pe internet sau nu, unde scrie și de ce? Și ce putem posta atunci? Ce implicații sau consecințe are existența acestei libertăți? Ce este libertatea  de exprimare? Constituția […]

Conflictul dintre dreptul de acces la informații de interes public și dreptul la viață privată

Conceptul din spatele acestui titlu este unul relativ simplu, și anume stabilirea unui echilibru între interesul public, concretizat prin dreptul de acces al persoanelor la informații care privesc activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice (informații de interes public), pe de-o parte, și interesul privat al persoanei, reflectat în dreptul acesteia la […]

Cum apără CEDO protecția corespondenței electronice

Articolul 8 din Convenția europeană a drepturilor omului și libertăților fundamentale reglementează dreptul la respectarea vieții private și de familie, în care este înglobată și protecția corespondenței, astfel încât „orice persoană are dreptul la respectarea […] corespondenței sale”. Convenția face referire la „corespondență”, ceea ce creează incertitudine privind sfera în care se aplică. Astfel, Curtea […]

CEDO. Încredințarea minorilor. Discriminare între părinți pe criteriul religiei

Simpla afirmare a unor considerații generale cu privire la membrii unei confesiuni religioase, care nu are la bază probe concrete, contravine art. 14 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Potrivit legii fundamentale a statului român, în speță art. 4, România este patria comună și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, făcând abstracție de rasă, naționalitate, origine […]

CEDO. În ce condiții se poate realiza supravegherea secretă a persoanelor

Pentru ca supravegherea secretă a persoanelor să fie una în acord cu preceptele democratice, ea trebuie să fie prevăzută ca o procedură de sine stătătoare, o procedură fundamentată la nivel teoretic (legislativ) și practic (jurisprudențial). Potrivit legii române, toate persoanele beneficiază de drepturi și libertăți fundamentale. Totodată, acestea au și anumite îndatoriri prevăzute de lege. […]

CEDO. Refuzul autorităților de a modifica prenumele unei persoane

O persoană are, potrivit legii civile, anumite atribute – care în dreptul intern poată denumirea de ,,atribute de identificare”. Atributele de identificare ale persoanei fizice sunt reprezentate de: numele persoanei; domiciliul sau reședința persoanei; starea civilă (a se vedea în acest sens art. 59 din Codul civil al României). Aceste atribute delimitează statutul persoanei fizice […]

Facebook – spațiu public. Expresii jignitoare și dreptul la imagine

Pe Facebook, oricine este liber să transmită și să primească orice fel de informație. Ce se întâmplă însă atunci când avem de a face cu expresii jignitoare privitoare la propria persoană? Cum tratează instanțele din România această situație? Dreptul la imagine al persoanelor în România În dreptul român, dreptul la imagine al persoanelor este reglementat […]