CEDO. L.F. contra Ungariei. Inspecția locuinței unei familii de romi a încălcat Convenția

În hotărârea pronunțată în cauza L.F. împotriva Ungariei (cererea nr. 621/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a statuat în unanimitate că a existat o încălcare a articolului 8 (dreptul la respectarea domiciliului) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Cauza se referă la o inspecție efectuată în anul 2011 de o delegație a primăriei locale […]

Pot fi înregistrările video CCTV folosite ca probe pentru a sancționa disciplinar angajații?

Potrivit art. 5 din Legea nr. 190/2018 (legea română care pune în aplicare Regulamentul GDPR), angajatorii își pot supraveghea video angajații doar dacă sunt respectate mai multe condiții. O condiție ca supravegherea video să fie legală este aceea ca această măsură să fie necesară și proporțională. O altă condiție de legalitate a supravegherii video este […]

Certificatul verde. Respectă el Constituția și legile europene privind viața privată?

Azi certificatul verde digital este obligatoriu pentru a intra în locuri cotidiene precum supermarketuri, mall-uri, restaurante etc. Într-un context unde oamenii se împart în două tabere, argumentând pro sau contra certificatului verde, este esențial să ne întrebăm: A fost implementat acest certificat verde în mod legal în România? Respectă certificatul verde recomandările europene privind protecția […]

CEDO. Gaskin c. Regatului Unit. Accesul copiilor abandonați la informațiile privind familiile adoptive

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CoEDO) reglementează în cadrul art. 8 dreptul la respectarea vieții private și de familie. Structura acestuia este următoarea: Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a corespondenţei sale. Nu este admis amestecul unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept decât în […]

Ce este libertatea conștiinței și care sunt limitele sale?

Prezentul articol are ca punct de pornire prevederile constituționale române privind libertatea conștiinței; această din urmă noțiune este reglementată în cadrul art. 29 din Constituția României. După o analiză a doctrinei de la nivel intern, putem contura faptul că libertatea de conștiință prezintă mai multe înțelesuri, pe care le vom analiza în cele ce urmează. […]

CEDO. Kovesi împotriva României. Rezumatul deciziei

CEDO. Kovesi împotriva României (Traducere neoficială a comunicatului de presă dat de CEDO)   România a încălcat drepturile procurorului general al Direcției naționale anticorupție prin revocarea acesteia înainte de expirarea mandatului său   1. Kovesi împotriva României – Principalele fapte Reclamanta,  Laura-Codruța Kövesi, este cetățean român, născută în 1973 și locuiește în București. Doamna Kövesi […]

Drepturi de bun-simț pentru persoanele cu handicap. Gherghina contra României

Deși legea instituie nenumărate drepturi pentru persoanele cu handicap, la nivel practic lucrurile par să fie diferite, în sensul imposibilității (în nenumărate cazuri) de punere în aplicare a dispozițiilor legale și de asigurare a unor ,,drepturi de bun-simț” pentru aceste persoane. De la lipsa de asigurare a unui acces facil în cadrul unei instituții și […]

Libertatea de exprimare în mediul online în România

Libertatea de exprimare pe internet. Este legal să postăm acest articol? Scrie undeva dacă putem sau nu putem să scriem pe internet? Putem scrie ce vrem noi pe internet sau nu, unde scrie și de ce? Și ce putem posta atunci? Ce implicații sau consecințe are existența acestei libertăți? Ce este libertatea  de exprimare? Constituția […]

Conflictul dintre dreptul de acces la informații de interes public și dreptul la viață privată

Conceptul din spatele acestui titlu este unul relativ simplu, și anume stabilirea unui echilibru între interesul public, concretizat prin dreptul de acces al persoanelor la informații care privesc activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice (informații de interes public), pe de-o parte, și interesul privat al persoanei, reflectat în dreptul acesteia la […]