Pot moștenitorii accesa conturile de Facebook ale defuncților?

În România, Codul Civil nu prevede în mod expres dacă, după moartea unei persoane, rudele acesteia (moștenitorii legali) îi pot accesa contul de Facebook. Codul Civil (art. 953) definește moștenirea ca fiind o transmitere a patrimoniului de la persoana fizică decedată către moștenitori. Cu alte cuvinte, prin moștenire se transmite patrimoniul, adică totalitatea drepturilor și […]

Dezbaterea moștenirii între frați. Ce spune Codul Civil?

Dezbaterea moștenirii între frați se realizează conform regulilor din Codul Civil. În acest articol vom explica, pe înțelesul tuturor, care sunt regulile privind dezbaterea succesiunii între frați. Regulile diferă atunci când frații vin singuri la moștenirea defunctului (părintelui decedat) față de situația când vin la moștenire împreună cu celălalt părinte (soțul supraviețuitor). Vom explica, așadar, […]

Ce este cotitatea disponibilă și de ce este ea importantă?

Cu titlu de noutate, cotitatea disponibilă este prevăzută în mod expres de Noul Cod Civil. Potrivit art. 1089 Cod Civil, cotitatea disponibilă reprezintă partea din bunurile moștenirii de care defunctul poate dispune în mod liber prin liberalități (testament sau donație) deoarece nu este rezervată prin lege moștenitorilor rezervatari. Pentru a înțelege noțiunea de cotitate disponibilă, […]

Moștenirea digitală. Ce se întâmplă cu contul tău Facebook după ce nu vei mai fi?

În epoca digitală, lumea contemporană este dominată de rețele de socializare, e-mail-uri, site-uri și au tendința de a înlocui interacțiunile directe cu cele virtuale, de aceea moștenirea digitală reprezintă un subiect tot mai dezbătut în ultima perioadă, subiect pe care colegele Diana Țăruș și Tania Diaconu au decis să îl discute în prezentul articol. Aproape […]

Drepturile soțului supraviețuitor potrivit Noului Cod Civil

Despre drepturile soțului supraviețuitor potrivit Noului Cod Civil am putea spune că, ținând seama de afecțiunea reciprocă dintre soți, Codul Civil recunoaște soțului supraviețuitor următoarele categorii de drepturi:  1.un drept de moștenire în concurs cu oricare dintre clasele de moștenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase (art. 971 Cod Civil);  2.un drept […]

Nedemnitatea succesorală în Noul Cod Civil. Noțiune și efecte

Nedemnitatea succesorală reprezintă decăderea moștenitorului, legal sau testamentar, din dreptul de a culege o moștenire determinată, inclusiv din dreptul de a culege rezerva la care ar fi fost îndrituit din această moștenire, deoarece s-a făcut vinovat de o faptă gravă față de cel care lasă moștenirea sau față de un succesibil al acestuia.  Principalul efect […]

Testamentul în România. Condiții privind întocmirea și valabilitatea

Testamentul este un act juridic unilateral și revocabil, solemn, cu titlu gratuit, o liberalitate prin care testatorul dispune cu privire la bunurile sa pentru perioada în care nu va mai fi în viață. Testamentul este reglementat la nivel intern prin intermediul Codului civil român, atât în privința existenței sale, cât și a modalităților de redactare […]

Donația în Noul Cod Civil. Cum poate fi revocată și atacată?

Ce este donația? Donația este un contract prin care o parte, donatorul, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea altei persoane, numită donatar (art. 985 Cod Civil). Contractul de donație poate avea unul sau mai mulți donatari. De exemplu, părinții pot dona un bun către toți copiii pe care îi au. Ca urmare […]