Pot moștenitorii accesa conturile de Facebook ale defuncților?

În România, Codul Civil nu prevede în mod expres dacă, după moartea unei persoane, rudele acesteia (moștenitorii legali) îi pot accesa contul de Facebook. Codul Civil (art. 953) definește moștenirea ca fiind o transmitere a patrimoniului de la persoana fizică decedată către moștenitori. Cu alte cuvinte, prin moștenire se transmite patrimoniul, adică totalitatea drepturilor și datoriilor care pot fi evaluate în bani (art. 31 alin. (1) Cod Civil). A contrario, prin moștenire nu se vor transmite drepturile care nu pot fi evaluate în bani.

Așadar, pentru a putea fi transmis pe calea moștenirii și pentru a putea fi accesat, un cont de Facebook ar trebui să poată fi evaluat în bani. Este un cont de Facebook evaluabil în bani? În general conturile personale de Facebook nu sunt evaluabile în bani, cu excepția conturilor/paginilor profesionale sau comerciale (pagini ale influencerilor, companiilor, profesiilor liberale, etc). Aceste conturi de Facebook care fac parte din patrimoniul unei persoane pot fi transmise pe calea moștenirii ulterior decesului unei persoane.

Ce se întâmplă cu celelalte conturi de Facebook – cele personale, uzuale? Pot fi ele transmise către moștenitori pentru a fi accesate? Pot fi mesajele aferente acestor conturi citite de rudele persoanei decedate? Apreciez că, potrivit legislației române, acest lucru nu este posibil deoarece, pe de o parte, aceste conturi nu fac parte din patrimoniul succesoral deoarece nu au valoare economică și, pe de altă parte, un astfel de acces la contul de Facebook al unei persoane decedate ar putea reprezenta o ingerință nejustificată în dreptul persoanei decedate la respectul datorat cu privire la memoria sa[1]. În plus, conform Codului Penal, accesarea mesageriei electronice și citirea mesajelor transmise prin intermediul rețelelor sociale s-ar încadra în conținutul infracțiunii de violare a secretului corespondenței.

Av. Ruxandra SAVA

Baroul București

(av.ruxandra.sava@gmail.com)

 

[1] Art. 78 din Codul Civil precizează că persoanei decedate i se datorează respect cu privire la memoria sa, precum și cu privire la corpul său.

 

Photo by Aron Visuals on Unsplash

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!