Ce este cotitatea disponibilă și de ce este ea importantă?

Cu titlu de noutate, cotitatea disponibilă este prevăzută în mod expres de Noul Cod Civil. Potrivit art. 1089 Cod Civil, cotitatea disponibilă reprezintă partea din bunurile moștenirii de care defunctul poate dispune în mod liber prin liberalități (testament sau donație) deoarece nu este rezervată prin lege moștenitorilor rezervatari. Pentru a înțelege noțiunea de cotitate disponibilă, este important a ști faptul că există anumiți moștenitori legali care beneficiază de o rezervă succesorală de care defunctul nu poate dispune liberalități. Exemplu: defunctul are un copil (moștenitor rezervatar), însă lasă prin testament întreaga sa avere unei alte persoane. Într-o asemenea situație, actul defunctului de a dispune de întreaga avere prin testament nu este legal deoarece copilul (moștenitor rezervatar) beneficiază de o rezervă succesorală în cuantum de jumătate față de cât ar fi primit dacă nu exista liberalitatea. De exemplu, dacă moștenirea este de 1.000.000 EURO, iar defunctul are un singur moștenitor rezervatar, rezerva lui succesorală va fi jumătate din moștenire (1/2*1.000.000=500.000 EURO), adică 500.000 EURO. Cealaltă parte care rămâne (și ea tot 500.000 EURO în exemplul de mai sus), se numește cotitate disponibilă. Dacă nu există moștenitori rezervatari, atunci nu va exista nici cotitate disponibilă, nici rezervă succesorală. Este important de subliniat că rezerva succesorală și cotitatea disponibilă apar doar în situația actelor cu titlu gratuit, liberalităților, nu și în situația actelor cu titlu oneros (e.g. vânzare, schimb). Cu alte cuvinte, defunctul poate dispune în mod liber și neîngrădit cu titlu oneros de bunurile sale (de exemplu, le poate vinde), dar, dacă dorește să dispună cu titlu gratuit (de exemplu, să le doneze), este obligat prin lege să nu depășească o anumită limită trasată de cotitatea disponibilă.

 

 

 


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!