Ce este Directoratul Național de Securitate Cibernetică și ce obiective are?

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (CNSC) a fost înființat prin Ordonanța de Urgență nr. 104/2021. CNSC a înlocuit Centrul Național de Securitate Cibenrtică (CERT-RO). CNSC este un organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, cu personalitate juridică, finanțat integral din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al […]

Publicitatea comparativă. Ce prevede legislația în România?

Companiile care aleg să își promoveze bunurile și serviciile prin publicitatea comparativă ar trebui să cunoască anumite aspecte pentru a  evita amenzile, litigiile și alte consecințe juridice nefaste. Publicitatea comparativă este reglementată de Legea nr. 158/2008. Aceasta lege interzice în mod expres publicitate înșelătoare. Cu toate acestea, potrivit Legii nr. 158/2008, publicitatea comparativă este permisă […]

Publicitatea înșelătoare. Ce prevede legislația în România?

Pentru a proteja consumatorii și concurenții de practicile incorecte ale comercianților, legislația română ce a transpus legislația europeană a interzis publicitatea înșelătoare. În acest articol vom explica noțiunea de publicitate înșelătoare oferind exemple, vom explica legătura cu publicitatea comparativă și vom explica ce riscuri juridice au companiile ce își promovează în mod ilegal produsele și […]

Răspunderea juridică a platformelor online pentru conținut ilegal

Utilizarea internetului atrage după sine noi probleme juridice cu privire la răspunderea juridică a platformelor online. Ce drepturi au utilizatorii de internet cu privire la conținutul postat care le aduce prejudicii? Ce remedii au utilizatorii cărora li se încalcă libertatea de exprimare? Ce obligații au platformele digitale? Cum răspund platformele digitale dacă încalcă legea și […]

Certificatul european de moștenitor. Eliberarea certificatului, conținut, efecte

În literatura de specialitate, certificatul european de moștenitor reprezintă un document european uniform prin intermediul căruia se dovedesc, într-un stat membru altul decât cel al emiterii certificatului, drepturile moștenitorilor legali, ale legatarilor, executorilor testamentari sau administratorilor patrimoniului succesoral și care servește, concomitent, la exercitarea drepturilor respective. [1]  Dispozițiile ce reglementează certificatul european de moștenitor sunt […]

Pe scurt, despre Directiva privind „datele deschise”

Datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public   Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public: a modificat Directiva 2003/98/CE, aceasta din urmă fiind abrogată începând cu data de 17 iulie 2021; prefigurează accesul la informații în drept fundamental, cu […]

Contenciosul administrativ în România. Cum se soluționeaza disputele?

Contenciosul administrativ este reglementat atât la nivel intern, cât și la nivel internațional. La nivel internațional acesta este receptat sub denumirea de ,,administrative disputes” și este definit drept ,,o instituție juridică care asigură protejarea drepturilor individuale”. Se apreciază că prin intermediul său se asigură un control optim asupra legalității deciziilor autorităților publice. La nivel intern, […]

Cum poți monitoriza angajații respectând Regulamentul GDPR

În actualul context digital, monitorizarea angajaților poate fi necesară pentru protecția secretelor comerciale, a proprietății intelectuale, pentru securitate informatică, de aceea în acest articol vom vorbi despre cum poți monitoriza angajații fără să încalci Regulamentul GDPR.  Soluțiile utilizate pentru a monitoriza angajații pot colecta o gamă vastă de date cu caracter personal, inclusiv istoricul accesului […]

Legitima apărare în procesul penal și practica instanțelor naționale

În acest articol vom trece în revistă câteva noțiuni despre legitima apărare. ,,Fapta unei persoane în vârstă şi bolnavă, de a se apăra în faţa atacului violent, cu palma şi picioarele, dezlănţuit de un tânăr viguros şi cunoscut ca având o fire violentă, prin lovirea agresorului cu cuţitul într-o zonă vitală a corpului, constituie o […]

Termoscanerele cu soft integrat din China, Rusia și alte state sunt ilegale

Termoscanarea este un subiect pe buzele tuturor în perioada asta. Părerile sunt împărțite: o parte din oameni se tem de noile tehnologii, alții cred că cei din prima categorie sunt paranoici. Adevărul este undeva la mijloc și în majoritatea cazurilor depinde de tehnologia folosită. Dacă se folosesc termometre clasice care nu prelucrează și imagini faciale […]