Protecția intimității în Era Digitală. Răspunderea penală pentru Revenge Porn și drepturile victimelor

Revenge Porn (pornografia din răzbunare) constă în distribuirea de materiale cu conținut sexual explicit (imagini sau video-uri), fără consimțământul persoanelor implicate. Potrivit legislației române, pornografia din răzbunare este infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Cel mai adesea, infractorii sunt parteneri sau foști parteneri ai victimelor și săvârșesc aceste fapte cu scopul de a șantaja sau manipula victimele, de a le determina să continue o relație sau pentru a se răzbuna pentru că au încheiat o relație.

Infracțiunile de „revenge porn” pot avea efecte devastatoare asupra victimelor. Aceste efecte pot varia de la impactul emoțional și psihologic până la consecințe sociale și profesionale. Victimele infracțiunilor de „revenge porn” pot fi stigmatizate și judecate de către familie, prieteni și colegi. În cazuri extreme, „revenge porn” poate avea un impact negativ asupra carierei și educației victimelor. Conținutul distribuit fără consimțământ poate duce la discriminare, hărțuire la locul de muncă sau în mediul academic, diminuarea șanselor de angajare sau promovare și poate afecta reputația profesională. În plus, unele victime pot deveni expuse unui risc crescut de hărțuire, violență sau șantaj în urma revenge porn-ului. Infractorii pot utiliza conținutul intim pentru a controla, manipula sau amenința victima, perpetuând abuzul asupra sa.

 

Te-ar putea interesa și: 

Cum este reglementat Revenge Porn în legislația română?

Luna aceasta Codul Penal a fost modificat pentru a incrimina în mod distinct infracțiunea de „revenge porn”. Textul art. 226 alin. (2) ind. 1 prevede că divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, în orice mod, a unei imagini intime a unei persoane identificate sau identificabile după informaţiile furnizate, fără consimţământul persoanei înfăţişate, de natură să provoace acesteia o suferinţă psihică sau să aducă atingere imaginii sale, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”. Alin. 2 ind. 2 precizează că „prin imagine intimă se înţelege orice reproducere, indiferent de suport, a imaginii unei persoane nude, care îşi expune total sau parţial organele genitale, anusul sau zona pubiană sau, în cazul femeilor, şi sânii, ori care este implicată într-un raport sexual sau act sexual”.

Art. 226 alin. (3) precizează că „acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate”. Așadar, pentru ca autorul infracțiunii să răspundă penal pentru infracțiunea săvârșită, este necesar ca victima să depună o plângere penală în termen de 3 luni de la data la care a aflat de săvârșirea faptei. Dacă nu se depune o astfel de plângere prealabilă, autorul infracțiunii nu va fi tras la răspundere deoarece organele judiciare nu pot pune în mișcare acțiunea penală din oficiu. Important de menționat este și faptul că dacă se depășește termenul de 3 luni, dosarul va fi clasat. Cu alte cuvinte, victimele care doresc ca agresorii să fie trași la răspundere penală, trebuie să depună o plângere la poliție (sau la parchet) în termen de 3 luni de la data la a aflat de săvârșirea faptei.

Ce drepturi au victimele?

În plus față de dreptul de a depune o plângere penală pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului, victimele au și următoarele drepturi:

  • Dreptul de a solicita repararea prejudiciilor cauzate prin acordarea de despăgubiri materiale și sau morale. Victimele pot solicita aceste despăgubiri fie în procesul penal, prin constituirea ca parte civilă până la începerea cercetării judecătorești și, separat, printr-un proces civil. Un proces civil pentru obținerea de daune poate fi deschis în termen de 3 ani de la data la care victimele au cunoscut existența faptei și persoana care răspunde. Important de menționat este și faptul că victimele pot obține despăgubiri prin intermediul unui proces civil chiar dacă nu a fost deschis un dosar penal sau dacă dosarul de Revenge Porn a fost clasat. În aceste situații, instanța de drept civil va stabili existența faptei ilicite, vinovăția făptuitorului și prejudiciul victimei. Într-un astfel de litigiu civil, victima va trebui să facă dovada îndeplinirii condițiilor răspunderii civile delictuale, adică să probeze existența faptei ilicite, a vinovăției făptuitorului, a prejudiciului și a legăturii de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu. În privința prejudiciului moral, este important ca victima să explice și să probeze modul în care a fost afectată de respectiva faptă, gradul suferinței încercate, efectele în plan social, familial și profesional, alte consecințe asupra vieții sociale sau profesionale etc.

 

  • Dreptul de a obține ștergerea imaginilor de pe internet. Victimele au dreptul să își șteargă imaginile (datele cu caracter personal) de pe internet. Acest drept este prevăzut de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Victimele trebuie să identifice locul unde au fost distribuite sau urcate imaginile cu caracter pornografic și să solicite ștergerea datelor către editorii site-urilor web. Dacă link-urile aferente conținutului explicit sunt indexate de Google, atunci victimele pot solicita dezindexarea link-urilor direct către Google.

 

În concluzie, victimele infracțiunilor de Revenge Porn nu ar trebui să cadă pradă șantajului infractorilor, ci ar trebui să raporteze cât mai curând incidentul către poliție. Dacă au fost prejudiciate, ele pot solicita și obține despăgubiri pentru prejudiciul material și moral. În plus, pentru diminuarea sau eliminarea consecințelor negative asupra imaginii personale, victimele își pot șterge imaginile de pe internet.

 

Av. Ruxandra SAVA (Baroul București)

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!