Telemedicina în România. Cum poate fi implementată legal și fără riscuri?

Este telemedicina o soluție pentru problemele din sistemul medical din România? Oricât de optimiști am fi, nu putem trece cu vederea faptul că sistemul medical din România are probleme: spitale vechi, deficit de personal medical și auxiliar, deficit de echipamente medicale esențiale, etc. Speranța de viață a scăzut semnificativ în anii pandemiei, situându-se azi la 72.9 ani, adică la nivelul înregistrat în România în urmă cu 14 ani[1]. Pandemia COVID-19 a complicat și mai mult situația medicinei în România deoarece accesul la medicină a fost îngreunat prin normele de prevenție și prin supraaglomerarea unităților sanitare. La câteva luni după decretarea stării de urgență în România și în plină stare de alertă, în noiembrie 2020, Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății a fost modificată cu adăugarea mai multor articole privind reglementarea telemedicinei. Ulterior, au fost deschise multiple clinici și cabinete medicale virtuale unde medicii au început să presteze, de la distanță, consultații medicale către pacienți. Din păcate, telemedicina nu s-a dezvoltat prea mult în ultimii ani deoarece a existat o reticență față de operarea unor cabinete și clinici medicale virtuale întrucât au lipsit normele de punere în aplicare a telemedicinei. La aproximativ 2 ani de la reglementarea telemedicinei prin Legea nr. 95/2006, au apărut și normele de punere în aplicare prin hotărâre de Guvern. Hotărârea nr. 1133/2022 privind aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor privind telemedicina sunt în vigoare începând cu data de 15 septembrie 2022.

În acest articol, voi discuta despre (i) avantajele telemedicinei pentru medici; (ii) lucrurile la care medicii trebuie să fie atenți atunci când își deschid cabinete și clinici virtuale și (iii) despre cum pot ajuta avocații cabinetele și clinicile care implementează telemedicina.

Telemedicina. Care sunt avantajele telemedicinei pentru medici?

În dreptul concurenței există o teorie potrivit căreia tendințele de monopolizare sunt rele pentru că, pe o parte, aceste tendințe creează bariere de intrare pe piață pentru noi operatori economici și, pe de altă parte, consumatorul final suferă pentru că este lipsit de opțiunea de a alege. Azi în România, consumatorul actului medical (pacientul) nu are prea multe opțiuni deoarece cabinetele mici și clinicile mici și medii au dispărut major în ultimii ani, fiind acaparate de marile rețele medicale (Regina Maria, Medlife, etc.). Telemedicina ar putea sparge aceste tendințe de monopol deoarece internetul încă este (din fericire!) liber și nu există prea multe bariere de a intra pe piața de telemedicină. În funcție de specializarea fiecărui medic, un cabinet medical virtual ar putea necesita costuri mult mai mici față de un cabinet clasic de medicină deoarece procesele vor putea fi digitalizate și automatizate, iar tehnologia necesară ar putea fi compensată prin conlucrare de la distanță (prin telexpertiză sau teleasistență) cu alte cabinete sau clinici medicale care dețin o astfel de aparatură. Medicii aparținând unor entități diferite și chiar aflate la distanțe mari vor putea pune la comun aparatura și know-how-ul pentru a putea îndeplini acte medicale cât mai bune către pacienți. Astfel, se vor putea reduce timpul pierdut cu trimiterile medicale către alți specialiști și costurile administrative cu aparatura medicală, sedii și personal auxiliar. Mai mult, profitând de regulile GDPR, medicii își vor putea crește bazele de date cu pacienți și chiar fideliza proprii pacienți prin încheierea, cu acordul pacientului sau în baza altui temei legal, a unor contracte de partajare a bazelor de date între medici. În plus, marketing-ul electronic cu acordul pacientului este mult mai ușor de realizat în domeniul virtual deoarece accesul la date personale (e-mail, număr de telefon, etc) este foarte simplu.

La ce ar trebui să fie atenți medicii atunci când își deschid cabinete virtuale?

În primul rând, medicii trebuie să obțină toate acreditările, avizele și autorizațiile cerute de legile profesiei.

În al doilea rând, medicii trebuie să se asigure că respectă secretul medical. Secretul medical prezintă diverse particularități în mediul virtual. Astfel, locul unde medicul se întâlnește virtual cu clientul trebuie să prezinte garanții de confidențialitate astfel încât terțe părți neautorizate să nu poată vedea sau auzi discuțiile dintre medic și pacient. Tot personalul trebuie instruit pentru a respecta securitatea datelor medicale și a secretului medical. Platformele utilizate și serviciile de întâlniri virtuale, mesagerie sau e-mail trebuie să fie foarte securizate. În mod evident, nu poți discuta cu pacientul de pe o adresă de e-mail @yahoo.com. La fel de evident e și faptul că nu îți poți lăsa laptopul deschis pe o conversație cu un pacient într-un spațiu nesecurizat unde poate fi citit de persoane neautorizate. Dispozitivele trebuie securizate cu parole puternice pentru a evita scurgerile de date în situația unor pierderi sau furturi de dispozitive. În plus, documentele medicale trebuie să fie transmise în mod criptat, prin parole de acces și coduri de pseudonimizare pentru a evita accesul neautorizat la date. Gradul de securizare trebuie să fie direct proporțional cu gradul de sensibilitate al problemei medicale.

În al treilea rând, medicii trebuie să respecte drepturile pacientului. Cu privire la actul de telemedicină, unitățile medicale au anumite obligații specifice legate de informarea pacientului. Astfel, unitățile medicale trebuie să pună la dispoziția pacientului, în cadrul platformelor online, următoarele informații:

a)numele şi calificarea profesioniştilor care furnizează serviciile medicale;

b)modalitatea de contact a medicului;

c)tarifele pentru serviciile medicale furnizate prin telemedicină, precum şi metodele posibile de plată de către pacienţi;

d)detalii referitoare la serviciul de suport tehnic şi modul de conectare;

e)limitele serviciilor de telemedicină şi posibilitatea medicului şi pacientului de a transforma oricând serviciul într-unul clasic, faţă în faţă;

f)condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

În al patrulea rând, medicii trebuie să fie foarte atenți la modul în care prelucrează datele cu caracter personal ale pacienților. Datele medicale necesită o protecție deosebită deoarece divulgarea neautorizată a acestora poate prejudicia pacienții. Așadar, implementarea normelor GDPR va fi necesară nu doar la nivel formal (simpla semnare a unor proceduri sau acorduri), ci și în mod real, prin implementarea, în activitatea de zi cu zi a cabinetului virtual, a procedurilor privind protecția și confidențialitatea datelor cu caracter personal. În ceea ce privește activitatea de profilare sau de marketing, cabinetele și clinicile medicale ar trebui să fie foarte atente dacă doresc să introducă instrumente de inteligență artificială pentru a crea profiluri avansate ale pacienților bazate pe boli sau predispoziții către anumite boli. Aceste profilări ale pacienților bazate pe boli sau predispoziții către boli sunt interzise sau pot fi realizate doar în condiții foarte stricte.

Nu în ultimul rând, platformele online de telemedicină trebuie să respecte și legislația privind comerțul electronic.

Cum pot ajuta avocații cabinetele și clinicile virtuale?

Cabinetele și clinicile medicale care doresc să recurgă la telemedicină ar putea necesita consultanță juridică privind redactarea Termenilor și Condițiile și a celorlalte documente juridice obligatorii pentru obținerea consimțământului și informarea la distanță a pacienților. În plus, avocații pot îndeplini funcția de responsabil cu protecția datelor și pot întocmi documentele și procedurile necesare pentru protecția datelor personale ale pacienților. Pentru cabinetele și clinicile care doresc să se dezvolte în ecosistemul digital și să își fidelizeze pacienții, avocații pot ajuta la implementarea unor campanii legale de marketing printr-o prelucrare conform legii a datelor personale. Nu în ultimul rând, avocații pot ajuta medicii să navigheze prin actualul vid legislativ al telemedicinei, prin oferirea de răspunsuri și îndrumări juridice.

Pentru sugestii, întrebări sau consultații, pot fi contactată la adresa av.ruxandra.sava@gmail.com.

 

Referințe:

[1] Conform digi24, link accesat 29.09.2022.

 

 

Image by nensuria on Freepik

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!