Copiii sportivi vor primi lunar, din 2023, un tichet în valoare de 150 lei

Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 s-a modificat recent. A fost introdus art. 66 ind. 1 care introduce un stimulent financiar de 150 lei/lună pentru copiii sportivi de performanță. Pentru a beneficia de stimulent, copiii trebuie să fie legitimați la structuri sportive înființate conform legii, să practice sportul în mod organizat cu scop în […]

Curtea de Apel Ploiești. Daune morale de 30.000 lei. Violență psihologică față de angajat. Hărțuire morală

Actiune în raspundere patrimoniala Curtea de Apel PLOIESTI Cod ECLI ECLI:RO:CAPLO:2021:018.______ROMÂNIACURTEA DE APEL PLOIEȘTI SECȚIA I CIVILĂ DOSAR NR. _____________     DECIZIA NR. 555 Ședința publică din data de 9 martie 2021 Președinte – A____-C_____ B____ Judecători – V_______-I______ S_______ – C________ D___ E_____ Grefier – D______ V_____     Pe rol fiind pronunțarea […]

Credits for Photos

This site thanks to freepik and to the creators for the permission to use their images for free. 3d icon psd created by freepik – www.freepik.com Cupcake background photo created by Waewkidja – www.freepik.com Litigation photo created by Racool_studio – www.freepik.com Image by Freepik Image by ijeab on Freepik

Obligațiile cumpărătorului în contractul de vânzare

  Obligațiile cumpărătorului ca urmare a încheierii contractului de vânzare sunt obligația de plăti prețul, obligația de a prelua bunul și obligația de a suporta cheltuielile vânzării[1]. Obligațiile cumpărătorului. Obligația de plată a prețului Contractul de vânzare este un contract sinalagmatic. În schimbul bunului, cumpărătorul trebuie să plătească prețul convenit. În ceea ce privește ordinea […]

Curtea de Apel București. Acțiune în daune. Vicii ascunse. Consumatori

117/202103-02-2021 Actiune în daune contractualeCurtea de Apel BUCURESTI  Acesta nu este document finalizat Cod ECLI ECLI:RO:CABUC:2021:047.______ Dosar nr. _____________ (Număr în format vechi _________) R O M Â N I A CURTEA DE APEL BUCUREȘTI – SECȚIA A VI-A CIVILĂ DECIZIA CIVILĂ NR. 117 Ședința publică din data de 03.02.2021 Curtea constituită din: PREȘEDINTE: […]

Judecătoria Cornetu. Rezoluțiunea contract. Răspundere pentru vicii

 Cod ECLI ECLI:RO:JDCOR:2021:001.______ DOSAR NR. _______________ R O M Â N I A JUDECĂTORIA CORNETU SENTINȚA CIVILĂ NR. 54/2021 Ședința publică din data de 04.02.2021 Instanța constituită din: Președinte: E____-A______ PETC______ Grefier: C_______ B___ Pe rol se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulate de reclamantul A____ A_____ A_____ în contradictoriu cu pârâta B__ B__ CONSTRUCT […]

Promisiunea unilaterală de vânzare în Noul Cod Civil

Promisiunea unilaterală de vânzare a fost definită ca „acel act juridic prin care o parte, numită promitent, se obligă față de cealaltă parte, numită beneficiar, să îi vândă un bun, dacă beneficiarul va dori să îl cumpere pentru un anumit preț”[1]. Obligația promitentului este o obligație de a face. Deși denumirea poate induce în eroare, […]

Productele. Art. 549 Cod Civil

Art. 549 Productele Productele sunt produsele obţinute dintr-un bun cu consumarea sau diminuarea substanţei acestuia, precum copacii unei păduri, piatra dintr-o carieră şi altele asemenea.