Copiii sportivi vor primi lunar, din 2023, un tichet în valoare de 150 lei

Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 s-a modificat recent. A fost introdus art. 66 ind. 1 care introduce un stimulent financiar de 150 lei/lună pentru copiii sportivi de performanță. Pentru a beneficia de stimulent, copiii trebuie să fie legitimați la structuri sportive înființate conform legii, să practice sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiții sportive naționale și internaționale oficiale. 

Art. 66 ind. 1 prevede următoarele:

(1) Copiii și juniorii legitimați la structurile sportive înființate conform prezentei legi și care practică sportul în mod organizat cu scop în participarea la pregătire, competiții sportive naționale și internaționale oficiale sunt considerați sportivi de performanță și beneficiază lunar de un stimulent financiar sub forma tichetelor valorice, denumite tichete de sportiv.

(2) Tichetele de sportiv pot fi utilizate numai pe teritoriul României și sunt destinate achiziției de articole și echipamente sportive specifice disciplinei sportive practicate, transport între localități, suplimente nutritive sau recuperare medicală.

(3) Fiecare beneficiar are dreptul la un singur tichet de sportiv pe lună, valoarea nominală a acestuia fiind de 150 lei.

(4) Fiecare tichet de sportiv este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele:

a) emitentul și datele sale de identificare;

b) valoarea nominală a tichetului de sportiv;

c) spațiu pentru înscrierea numelui, a prenumelui și a codului numeric personal ale sportivului care este în drept să utilizeze tichetul de sportiv;

d) interdicția de a utiliza tichetul de sportiv în alte scopuri decât în scopul activității sportive;

e) seria și numărul legitimației de sportiv, cu menționarea numelui structurii sportive la care acesta este legitimat, și categoria de vârstă;

f) elementele de identitate vizuală ale structurii sportive și ale Ministerului Sportului.

(5) Tichetul de sportiv are perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii.

(6) Tichetele de sportiv nu înlocuiesc alte forme de venit oferite de structurile sportive”

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!