Acțiunea normei juridice în spațiu și asupra persoanelor

Acțiunea normei juridice în spațiu este un subiect interesant de abordat deoarece normele juridice nu acționează la întâmplare, ci în baza unor reguli concrete. Astfel cum s-a afirmat în doctrină, norma juridică acționează într-o anumită perioadă de timp, pe un teritoriu clar definit și cu privire la anumite persoane[1]. Dacă într-un articol precedent am abordat […]

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică în Noul Cod Civil

Exproprierea pentru cauză de utilitate publică este operațiunea juridică prin intermediul căreia se realizează trecerea forțată a unui bun imobil din proprietatea privată a expropriatului în proprietatea publică a statului pentru o cauză de utilitate publică și cu plata unei despăgubiri juste și prealabile către fostul proprietar expropriat. Un exemplu contemporan de expropriere este acela […]

Acțiunea normei juridice în timp și principiul neretroactivității

Acțiunea normei juridice în timp este un subiect interesant de analizat deoarece normele juridice se aplică conform unor reguli clare, norma juridică acționând, astfel cum s-a afirmat în doctrină, în principiu, „pe timp nedeterminat, într-un spațiu dominat de noțiunea de teritoriu și asupra unor subiecte care participă la circuitul juridic în cadrul acestui spațiu”[1]. Și […]

Principiul supremației dreptului UE: între valori europene și identitate națională

Principiul supremației dreptului Uniunii Europene nu este un principiu nou. El a luat naștere în anul 1964 în celebra cauză Costa/ENEL aflată pe rolul Curții Europene de Justiție (CEJ). Litigiul principal din Italia viza o factură neplătită la electricitate. Domnul Costa a invocat în fața instanțelor naționale italiene, printre altele, faptul că legislația italiană de […]

Care este diferența între lobby și trafic de influență?

Traficul de influență este o infracțiune de corupție și o infracțiune de serviciu incriminată și sancționată de art. 291 Cod Penal. Această infracțiune reprezintă o „vânzare” a influenței pe care o persoană o are sau lasă impresia că o are asupra unui funcționar public[1]. Traficul de influență este infracțiunea prin intermediul căreia autorul ei, care […]

Dreptul la ocrotirea sănătății vs. restrângerea libertății economice în pandemie

Dreptul la ocrotirea sănătății este garantat – afirmă Constituția României la articolul 34. Tot Constituția este cea care afirmă la articolul 45 că libertatea de a exercita o activitate economică este garantată. În ultimul an libertatea economică a unor industrii (HoReCa, săli de fitness etc) a fost îngrădită pentru a proteja dreptul la ocrotirea sănătății. […]

Cetățenia română și cetățenia europeană. De ce avem două cetățenii?

Când vorbim de cetățenia europeană, este important de știut faptul că orice cetățean român are automat și cetățenie europeană[1]. Cetățenia a fost definită în doctrină ca „legătura permanentă, politică și juridică, ce se realizează între un individ, persoană fizică, și statul pe al cărui teritoriu locuiește”[2]. Deoarece „cetățenia este legătura și apartenența unei persoane fizice […]

Dizolvarea Parlamentului de către Președintele României. Ce limite impune Constituția?

În conformitate cu art. 89 din Constituția României, Președintele României are prerogative cu privire la dizolvarea Parlamentului. Spre deosebire de Constituțiile altor țări in Uniunea Europeană, în Constituția României prevede limite mult mai stricte cu privire la prerogativa Președintelui de a dizolva Parlamentul. Dizolvarea Parlamentului este permisă doar într-un singur caz, respectiv dacă Parlamentul „nu […]

Putem să ,,prioritizăm drepturi”? Conflictul dintre dreptul la liberă circulație și dreptul la sănătate

Cum se soluționează conflictul între dreptul la sănătate și celelalte drepturi? Respectarea drepturilor omului reprezintă un element esențial într-o societate aflată în plin proces de dezvoltare. La nivel intern și internațional, s-a apreciat faptul că respectarea drepturilor omului trebuie să se realizeze cu precădere în orice situație, excepțiile fiind însă reprezentate de situații în care […]