Cum va transforma inteligența artificială industria de servicii juridice în următorii 10 ani?

Într-o lume în continuă schimbare, unde tehnologia este parte integrantă a întregii vieți, industria serviciilor juridice se pregătește să intre într-o nouă eră dominată de inteligența artificială (IA). Transformarea adusă de IA va rescrie, cel mai probabil, modurile tradiționale de lucru în industria serviciilor juridice, aducând eficiență, precizie și noi perspective. Am intrat în era […]

Contractul de întreținere: 3 capcane pe care notarul nu ți le va spune

Contractul de întreținere reprezintă o înțelegere prin care o persoană se obligă să ofere întreținere altei persoane. Cel care primește întreținerea se numește întreținut (sau beneficiarul întreținerii), iar cel care acordă întreținerea se numește întreținător. Contractul poate fi cu titlu gratuit. Într-un asemenea caz, întreținerea se va acorda fără ca întreținătorul să obțină ceva în […]

Mandatul de ocrotire în Codul Civil

Mandatul de ocrotire este o instituție introdusă recent în Codul Civil pentru ocrotirea persoanelor cu dizabilități intelectuale sau psihosociale (art. 2029 ind. 1 – art. 2029 ind. 10 Cod Civil). Mandatul de ocrotire este un mandat încheiat sub condiție suspensivă. El va deveni executabil doar dacă va surveni deteriorarea facultăților mintale ale mandantului. Mandatul de […]

Contractul de mandat în Codul Civil

Contractul de mandat este reglementat în Codul Civil la art. 2009-2071 și reprezintă acel contract prin care o parte (mandatarul) se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părți (mandantul). Contractul de mandat poate avea ca obiect și încheierea unor acte juridice pentru ocrotirea persoanei mandantului în situațiile în care […]

Contractul de antrepriză în Noul Cod Civil

Contractul de antrepriză mai poartă denumirea și de contract de prestări servicii. El este reglementat la art. 1851 – 1881 Cod Civil și acoperă o gamă foarte largă de servicii și lucrări, ca de exemplu servicii IT, lucrări de construcții, servicii juridice, lucrări stomatologice, etc. Alte exemplu includ confecționarea unui lucru, elaborarea unui proiect, reparații […]

Contractul de prestări servicii. Diferențe față de contractul de muncă

Contractul de prestări servicii nu trebuie confundat cu alt tip ce contract, contractul de muncă. Contractul de prestări servicii mai poartă și denumirea de contract de antrepriză. Există numeroase deosebiri între cele două tipuri de contracte. Contractul de muncă este reglementat de Codul Muncii, iar contractul de prestări servicii este reglementat în Codul Civil la […]

Contractul de report în Noul Cod Civil

Contractul de report este reglementat la art. 1772-1776 Cod Civil. Părțile contractului de report poartă denumirea de reportator și raportat, ambele părți contractante fiind atât vânzător, cât și cumpărător[1]. Contractul de report are un dublu obiect constând în două operațiuni juridice succesive cumpărarea de titluri de credit și valori imobiliare și apoi vânzarea acestor titluri […]

Contractul de furnizare în Noul Cod Civil

Contractul de furnizare apare des în practică sub forma furnizării de servicii de utilități (e.g., apă, energie). Cu toate acestea, el nu se rezumă la furnizarea acestor servicii de utilități, ci implică și alte situații, cu precădere în raporturile dintre profesioniști, în activitățile specifice întreprinderilor economice[1]. Astfel cum s-a explicat în doctrină, „contractul de furnizare […]

Contractul de schimb în Noul Cod Civil

Contractul de schimb datează încă dinainte de apariția monedei, când oamenii făceau schimb între ei cu bunurile pe care le aveau. Cunoscut în mod tradițional sub denumirea de troc, acest tip de contract este un contract în cadrul căruia părțile schimbă între ele bunuri, drepturi reale sau drepturi de creanță[1]. El este reglementat la art. […]

Vânzarea cu opțiune de răscumpărare în Noul Cod Civil

Vânzarea cu opțiune de răscumpărare este o specie a contractului de vânzare și este reglementată la art. 1758 și urm. din Codul Civil. Această vânzare permite vânzătorului să își exercite dreptul de răscumpărare cu privire la un bun. Exemplu: Adrian (Vânzătorul) vinde lui Bogdan (Cumpărătorul) un teren la un preț sub prețul pieței. Deși terenul […]