Moștenitori rezervatari. Cine sunt ei și ce drepturi au?

Potrivit Codului Civil, moștenitori rezervatari sunt acei moștenitori care au dreptul la o rezervă succesorală pentru a fi protejați de o dezmoștenire directă sau indirectă. Moștenitori rezervatari sunt soțul supraviețuitor,  descendenții (copiii, nepoții, strănepoții, etc) și ascendenții privilegiați (mama și tatăl defunctului). Acești moștenitori rezervatari au o rezervă succesorală de jumătate din cota succesorală pe care ar fi primit-o dacă nu ar fi existat liberalități sau dezmoșteniri.

Exemplu #1: Andrei este unicul fiu al defunctului Popescu. Domnul Popescu a lăsat prin testament întreaga sa avere unui prieten din copilărie. Soția domnului Popescu este decedată. Deși domnul Popescu a lăsat întreaga sa avere unei persoane din afara familiei, Andrei va moșteni rezerva sa. Astfel, rezerva sa succesorală va fi jumătate din cât ar fi primit dacă nu ar fi existat acel testament. În absența testamentului, fiind unicul fiu și neexistând un soț supraviețuitor, Mihai ar fi moștenit întreaga avere. Astfel, rezerva lui succesorală va fi de jumătate din moștenire.

 

  

 

Exemplul #2: Defunctul Popescu are doi moștenitori rezervatari, pe soția sa Ioana și pe fiul său Andrei. Domnul Popescu a lăsat prin testament întreaga sa avere unui prieten din copilărie. Deși domnul Popescu a lăsat întreaga sa avere unei persoane din afara familiei, cei doi moștenitori rezervatari (fiul său și soția) vor moșteni fiecare rezerva succesorală. Rezerva lor succesorală va fi jumătate din cât ar fi primit dacă nu ar fi existat acel testament către o altă persoană. În absența testamentului, soția supraviețuitoare ar fi moștenit ¼, iar fiul ¾. Care va fi în acest exemplu rezerva? Cum am precizat anterior, rezerva succesorală va fi jumătate din cât ar fi primit dacă nu ar fi fost testamentul. Astfel, rezerva soției supraviețuitoare va fi  1/8, iar rezerva fiului va fi 3/8.

Rezerva succesorală nu trebuie să fie confundată cu altă instituție, cotitatea disponibilă.

Pentru mai multe informații despre acest subiect, vă recomandăm această carte. 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!