Ce sancțiuni prevede legea pentru divulgarea datelor cu caracter personal?

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal este un drept fundamental în Uniunea Europeană (art. 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene), de aceea sancțiunile pentru divulgarea datelor cu caracter personal pot atinge cote destul de ridicate. Cei care divulgă, fără acord sau fără alt un temei legal, date cu caracter personal ale altor persoane pot răspunde civil, penal și contravențional. Prin intermediul acestui articol, vom trece în revistă cele mai importante aspecte cu privire la sancțiunile prevăzute de lege pentru divulgarea datelor personale și remediile pe care le au persoanele fizice ale căror date personale au fost divulgate în mod neautorizat.

Care sunt sancțiunile prevăzute de lege pentru divulgarea datelor cu caracter personal?

Persoanele juridice, persoanele fizice sau alte entități (e.g. instituții ale statului, ONG-uri) care divulgă date cu caracter personal fără acord sau fără alt temei legal pot răspunde civil, contravențional sau, în cazuri grave, penal. Răspunderea contravențională este prevăzută de Regulamentul General privind Protecția Datelor (denumit în continuare „RGPD” sau „GDPR”) și de Legea nr. 190/2018.

⇒ Implementează GDPR rapid, simplu și eficient!

Potrivit Regulamentului RGPD, persoanele fizice și persoanele juridice care divulgă date cu caracter personal pot fi sancționat cu avertisment sau amendă care poate ajunge până la 20.000.000 EURO sau 4% din cifra de afaceri. Deși aceasta este limita maximă a amenzilor, este important de precizat că media amenzilor GDPR pentru faptele contravenționale de divulgare a datelor personale este de 2000 EURO. Cu toate acestea, fapta poate fi sancționată mai asupra dacă are repercusiuni mai ridicate asupra persoanei vizate, de exemplu, situația în care datele personale au fost dezvăluite pe internet.

În unele situații mai grave, poate fi atrasă chiar răspunderea penală. De exemplu, fapta de încălcare a secretului corespondenței poate fi sancționată, potrivit art. 302 Cod Penal, cu amendă penală sau cu închisoare de la 3 luni la 2 ani. Un alt exemplu este infracțiunea de violare a vieții private (art. 226 Cod Penal) potrivit căreia se sancționează cu amendă sau cu închisoare de la o lună la 6 luni atingerea adusă vieții private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă”. Tot cu aceeași pedeapsă se sancționează și divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în paragraful anterior către o altă persoană sau către public.

Care sunt remediile juridice ale persoanei ale cărei date cu caracter personal au fost divulgate în mod neautorizat?

Persoana fizică ale cărei date au fost divulgate are la îndemână mai multe remedii juridice și acțiuni.

Persoana fizică poate solicita răspunderea contravențională a autorului/autorilor dezvăluirii prin transmiterea unei plângeri către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Plângerea se poate transmite online, utilizând formularul din partea stângă de la următoarea adresă. Este important de reținut faptul că nu se poate merge pe această variantă dacă există o relație domestică între părți (familie, prieteni, vecini etc). Răspunderea contravențională este indicată în cadrul relațiilor profesionale (la locul de muncă), educaționale (la școală, facultate etc), relațiilor medicale, în raport cu instituțiile publice ale statului sau în cadrul prelucrării datelor pe internet. Dacă plângerea depusă este întemeiată, investigația se poate finaliza cu sancționarea autorului/autorilor dezvăluirii datelor personale – avertisment sau amendă.

În anumite cazuri mai grave, ca de exemplu în cazul infracțiunii de violare a secretului profesional (art. 302 Cod Penal) sau în cazul infracțiunii de violare a vieții private (art. 226 Cod Penal), persoana fizică poate solicita răspunderea penală a autorului/autorilor dezvăluirii datelor personale prin depunerea unei plângeri penale la poliție.

În toate cazurile, persoana fizică se poate adresa instanței de judecată și solicita obligarea autorului/autorilor dezvăluirii datelor personale la plata de daune materiale și/sau morale pentru acoperirea prejudiciului cauzat. Pentru acordarea acestor daune, victima trebuie să dovedească în fața instanței existența faptei de divulgare, existența vinovăției, existența prejudiciului și legătura de cauzalitate dintre faptă și prejudiciul cauzat. Cuantumul daunelor morale va depinde de gravitatea prejudiciului adus persoanei fizice prin dezvăluirea datelor cu caracter personal.

⇒ Implementează GDPR rapid, simplu și eficient!

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!