Divulgarea conversațiilor private pe rețelele sociale și răspunderea penală

Este permisă divulgarea conversațiilor private pe rețelele sociale? În acest articol, vom arată când este o infracțiune divulgarea conversațiilor private și când o astfel de divulgare este justificată.

Secretul corespondenței este protejat la nivelul Constituției României prin art. 28 care prevede că „secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poştale, al convorbirilor telefonice şi al celorlalte mijloace legale de comunicare este inviolabil”. Prin corespondență se înțelege și corespondența electronică realizată prin SMS, MMS, rețele sociale (Whatsapp, Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat etc).

Art. 302 din Codul Penal prevede faptul că divulgarea fără drept a conținutului corespondenței se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Fapta se sancționează mai asupra (închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă) dacă comunicarea a fost interceptată (de exemplu, prin screenshot/prin screen) și divulgată către public sau către o altă persoană.

Divulgarea conversațiilor private este permisă doar în două situații specifice, situații în care nu cel ce divulgă nu va răspunde penal:

  1. atunci când se surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau divulgarea contribuie la dovedirea săvârşirii unei infracţiuni;
  2. atunci când se divulgă fapte de interes public, care au semnificaţie pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vătămate.

Cum aceste situații sunt de strictă interpretare, cel mai sigur este să te gândești de două ori înainte de a efectua screenshot la conversații private și a le dezvălui altor persoane sau în spațiul public. Prin spațiu public se înțelege și spațiul digital la care are acces pun număr nedefinit de persoane, precum rețelele sociale, site-uri, aplicații, platforme și orice alt mediu digital accesibil publicului.

De asemenea, pe lângă răspunderea penală, făptuitorul ar putea fi amendat, în anumite condiții, și pentru încălcarea GDPR.  Oricum, infracțiunea există chiar dacă o persoană doar a accesat conversațiile altei persoane fără a dezvălui.

 
ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!