Transportul alternativ în România. Condiții, acte necesare, contravenții
Tot mai mulți români folosesc transportul alternativ în România, precum Uber, Bolt, Go Clever (și a altor servicii de ridesharing), fiind o modalitate utilă și la îndemână de transport alternativ. Aceste servicii de ridesharing, dat fiind impactul lor în societate, au cunoscut reglementare la nivel juridic. Este însă folosirea acestor servicii una legală? Există răspundere la nivel juridic pentru folosirea serviciului de ridesharing atât de cunoscut? Aceste aspecte urmează să le detaliem și să le lămurim în prezentul articol.

Reglementarea transportului alternativ prin intermediul Ordonanței de Urgență nr. 49/2019

Ordonanța de Urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto reprezintă un element de noutate în domeniul serviciilor de ridesharing. Acest fapt presupune ralierea la prevederile legale de către societățile de ridesharing și necesitatea respectării prevederilor în vigoare, în caz contrar aplicându-se și sancțiunea.

Prezenta ordonanță face trimitere în etapă incipientă la hotărârile Curții de Justiție, în sensul că s-a apreciat faptul că activitățile de transport de tip urban care se desfășoară prin intermediul platformelor digitale nu sunt asimilate serviciilor de comerț online, ci serviciilor de transport, astfel:

 • Luând în considerare că hotărârea Curții Europene de Justiție a apreciat că activitățile de transport de tip urban desfășurate prin intermediul platformelor digitale sunt asimilate serviciilor de transport și nu serviciilor de comerț online, iar statele membre sunt obligate la adoptarea unor soluții legislative care să asigure reglementarea tuturor operațiunilor de transport de tip urban pentru care se utilizează platforme digitale;
 • Pentru asigurarea unui mediu concurențial echilibrat și stabilirea unui regim nediscriminatoriu a modurilor de transport utilizate pentru transportul persoanelor în mediul urban se impune în regim de urgență reglementarea transportului alternativ de persoane, intermediat prin platforme digitale.

De asemenea, în adoptarea prezentei ordonanțe s-a avut în vedere necesitatea asigurării unui mediu concurențial care să fie echilibrat și care să nu producă discriminare în raport de celelalte modalități și mijloace de transport existente în societate.

 

Te-ar putea interesa și: 

 

Ce înțelegem prin ,,activitate de transport alternativ”? Cine are calitatea de ,,operator al platformei digitale” și de ,,manager de transport alternativ”?

Prevederile în vigoare definesc noțiuni precum ,,activitate de transport alternativ intermediată prin platformă digitală”, ,,operator al platformei digitale”, ,,manager de transport alternativ”, pe care le redăm în cele ce urmează, cu titlu exemplificativ:

 • prin activitate de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediată printr-o platformă digitală, denumită în continuare transport alternativ, vom înțelege deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, în baza unui contract de transport alternativ încheiat între pasager și operatorul de transport alternativ deținător al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale conform prezentei ordonanțe de urgență printr-o platformă digitală;
 • prin manager de transport alternativ vom înțelege persoana fizică angajată a unui operator de transport alternativ – care este persoană juridică și care conduce permanent și efectiv activitățile de transport alternativ ale acestuia și deține certificatul de competență profesională, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 879/2016 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi și închiriere;
 • prin operator al platformei digitale vom înțelege persoana juridică pe numele căreia se emite avizul tehnic pentru platforma digitală prin care se intermediază transportul alternativ.

 

Te-ar putea interesa și:

 

Cum se poate efectua transportul alternativ în condițiile legii ?

Conform art. 4 din prezenta ordonanță, transportul alternativ se poate efectua numai prin intermediul unei platforme digitale, care a fost avizată tehnic de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Avizul astfel eliberat are valabilitate pe întreg teritoriul României.

Ce se întâmplă dacă operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă?

În această situație, conform prevederilor art. 6 din Ordonanța de Guvern nr. 49/2019, persoana juridică nerezidentă – operator al platformei digitale – este obligată să aibă pe toată perioada în care își desfășoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României o sucursală înregistrată, care să o reprezinte în fața autorităților statului.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru obținerea avizului tehnic ?

În conformitate cu prevederile art. 7 din prezenta ordonanță, pentru obținerea avizului tehnic, platforma digitală pentru intermedierea transportului alternativ trebuie să îndeplinească (în mod cumulativ) condiții precum:

 • ținerea evidenței datelor de expirare a permiselor de conducere și a documentelor necesare efecutării operațiunilor de transport alternativ și notificarea automată a operatorului de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală;
 • propunerea, afișarea, înregistrarea traseului parcurs, prin utilizarea tehnologiilor de localizare, respectând legislația comunitară;
 • furnizarea datelor cu privire la tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit;
 • furnizarea datelor despre numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa;
 • monitorizarea tuturor curselor prin sisteme de localizare;
 • asigurarea pasagerilor cu privire la opțiunea de a comunica informații despre dizabilitatea sau mobilitatea redusă;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal cu respectarea legislației în vigoare și a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor.

 

În ce termen și în ce condiții se emite avizul tehnic pentru platforma digitală?

Prin raportare la art. 9 din ordonanța în cauză, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va emite avizul tehnic pentru platforma digitală în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea documentației complete. Avizul emis are o valabilitate de 12 luni. Eliberarea avizului tehnic pentru platformele digitale se va face numai după ce operatorul prezintă dovada achitării unei taxe anuale în valoare de 50.000 lei.

Care sunt obligațiile operatorului platformei digitale?

Art. 25 din prezenta ordonanță reflectă obligațiile operatorului platformei digitale, dintre care vom reda următoarele:

 • să informeze complet și cuprinzător toți utilizatorii, la înregistrarea acestora pe platforma digitală, cu privire la termenii și condițiile de funcționare a platformei digitale, la drepturile și obligațiile lor în cursul și după utilizarea platformei digitale, precum și cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal;
 • să păstreze datele fiecărei curse efectuate prin intermediul platformei digitale pentru o perioadă de cel puțin 5 ani. Aceste date se comunică și sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale și se păstrează de aceasta din urmă pe aceeași perioadă de timp;
 • să asigure securitatea cibernetică a platformei digitale și a tuturor datelor încărcate de utilizatori;
 • să înregistreze pe platforma digitală doar solicitanții care sunt de acord în mod expres cu termenii și condițiile prelucrării datelor cu caracter personal.

De când sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 49/2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto?

Legea nr. 204/2019 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 49/2019 cuprinde în cadrul art. 5 faptul că persoanele fizice și juridice care derulează operațiuni ce intră sub incidența ordonanței de urgență în cauză vor beneficia de o perioadă de tranziție, în speță până la data de 1 februarie 2020. Dacă această conformare s-a realizat sau nu, aspectele se vor putea reflecta numai la nivel practic.
Care sunt modificările esențiale privind transportul alternativ, introduse prin intermediul Legii nr. 204/2019?

Modificările realiza prin intermediul legii precizate le vom reflecta în cele ce urmează, astfel:

 • Modificarea art. 6:

În situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă pe toată perioada în care își desfășoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României o filială înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin care se derulează activitățile comerciale în România.

 • Modificarea art. 9, alin. (2):

Avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 24 de luni.

 • Modificarea art. 13, alin. (2):

Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează operatorului de transport alternativ autorizat numai pentru autoturismele deținute în proprietate, închiriere sau comodat.

 • Modificarea art. 25, lit. p):

Să achite la bugetul de stat o taxă în valoare de 100.000 lei la fiecare 24 de luni.

 

Care sunt contravențiile în materie de transport alternativ și cum sunt sancționate acestea?

În temeiul Ordonanței nr. 49/2019 privind transportul alternativ, conform art. 34, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 la 5.000 de lei faptele următoare ale conducătorului auto:

 • efectuarea unei curse fără deținerea unui certificat de atestare profesională;
 • efectuarea unei curse fără respectarea prevederilor legale;
 • lipsa de la bordul autoturismului, în timpul efectuării transportului alternativ, a ecusoanelor pentru transportul alternativ prevăzute de lege;
 • lipsa de la bordul autoturismului, în timpul efectuării transportului alternativ, a documentelor prevăzute de lege;
 • efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale.


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!