Drept Civil

Bunurile consumptibile și bunurile neconsumptibile

Ce sunt bunurile consumptibile și bunurile neconsumptibile? Întrebuințarea unor bunuri poate conduce la consumarea substanței acestora, de exemplu alimentele, combustibilul, banii[1]. Aceste categorii de bunuri

Ce sunt bunurile mobile conform legii?

Bunurile mobile sunt, potrivit Codului Civil, toate bunurile care nu sunt imobile potrivit legii. Bunurile mobile se caracterizează prin faptul că se pot deplasa în

Ce sunt bunurile imobile conform legii?

Spre deosebire de bunurile mobile, bunurile imobile sunt acelea care nu se deplasează, care au o așezare fixă, permanentă[1]. Bunurile imobile sunt de trei tipuri:

Ce este un drept subiectiv principal?

Un drept subiectiv principal este un drept care are o existență de sine stătătoare, fără a depinde de alte drepturi[1]. Toate drepturile nepatrimoniale sunt principale,

Ce este un drept subiectiv patrimonial?

Potrivit doctrinei, un drept subiectiv patrimonial este acel drept care are un conținut pecuniar[1]. Cu alte cuvinte drepturile patrimoniale au un conținut economic, evaluabil în

Ce este un drept subiectiv nepatrimonial?

Potrivit doctrinei, „dreptul nepatrimonial (numit și drept personal nepatrimonial) este acel drept subiectiv al cărui conținut nu poate fi exprimat în bani”[1]. Aceste drepturi sunt

Ce este un drept relativ?

Potrivit doctrinei, un drept relativ este „acel drept în temeiul căruia titularul poate să pretindă subiectului pasiv o anumită conduită, fără de care dreptul său

© 2020 Toate drepturile rezervate

Made with ❤ by LegalUp.ro