Comerț electronic. Noi reguli UE și implicații practice pentru vânzători

În ultima perioadă, Uniunea Europeană adoptă o serie de acte legislative pentru concretizarea strategiei privind piața unică digitală. Unul dintre instrumentele legislative elaborat pentru a armoniza legislațiile statelor membre în ce privește internetul și tehnologiile digitale este Directiva 771/2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de mărfuri. Directiva va trebui transpusă în legislația română până la 1 iulie 2021, iar România trebuie să aplice regulile începând cu 1 ianuarie 2022. Această directivă abrogă și înlocuiește Directiva 1999/44/CE (Directiva privind vânzările și garanțiile consumatorilor – CSGD) de la 1 ianuarie 2022. Directiva acoperă doar vânzarea de mărfuri (bunuri fizice) sau bunuri fizice cu elemente digitale și nu acoperă serviciile sau conținutul digital. În privința serviciilor digitale, este aplicabilă o altă directivă, despre care am vorbit în acest articol. Cu alte cuvinte, până la 1 ianuarie 2022, comercianții care defășoară activități de e-commerce  trebuie să se conformeze noilor reguli conform legislației naționale ce va transpune directiva.

Această directivă își propune să asigure, printre altele, conformitatea bunurilor cu contractul, remedierea problemelor în situația unei lipse de conformitate, garanțiile comerciale.

Cui se aplică Directiva privind contractele de vânzare de mărfuri?

Directiva se aplică contractelor de vânzare între un consumator și un vânzător pentru furnizarea de bunuri. Bunurile trebuie să fie fizice, dar pot include și elemente digitale. Prin element digital se înțelege orice conținut digital sau serviciu digital care este încorporat în astfel de bunuri (exemple: sisteme de operare, aplicații software).

Implicațiile practice pentru comercianți

Vânzătorii trebuie să actualizeze contractele (sau termenii și condițiile) pentru a corespunde noilor cerințe. Vânzătorii trebuie să se asigure că bunurile livrate consumatorului sunt conforme cu contractul de vânzare prin:

 1. respectarea celor convenite prin contract, de ex. se potrivesc descrierii, tipului, cantității, calității și posedă caracteristicile cerute de contract, fiind potrivite pentru scopurile convenite etc.; și
 2. respectarea criteriilor de conformitate obiective, adică:
  • să fie potrivit pentru scopurile pentru care sunt utilizate în mod normal mărfuri similare;
  • să corespundă eșantionului sau modelului prezentat consumatorului;
  • să fie livrate cu accesoriile, instrucțiunile și ambalajele pe care consumatorul le poate aștepta, în mod rezonabil; și
  • să posede calitățile și caracteristicile la care se poate aștepta în mod rezonabil consumatorul.

KIT GDPR Premium

 

Comercianții trebuie să actualizeze contractele (sau termenii și condițiile) pentru a corespunde noilor cerințe. Mai mult, comercianții trebuie să se asigure că serviciile digitale respectă cerințele contractului. Aceste servicii trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care:

 1. să corespundă descrierii contractului (conținut, calitate, cantitate, funcționalitate, interoperabilitate);
 2. să fie potrivite cu scopul contractului;
 3. să fie actualizat în conformitate cu cele stipulate de contract;
 4. să aibă caracteristicile de calitate și performanță așteptate în mod rezonabil de către consumator (funcționalitatea, compatibilitatea, accesibilitatea, continuitatea și securitatea);
 5. să respecte versiunile de trial sau de previzualizare puse la dispoziție înainte de încheierea contractului.

Vânzătorii sunt responsabili pentru orice lipsă de conformitate care devine evidentă în termen de doi ani de la livrare. În primul an, consumatorul nu trebuie să demonstreze că defectul a existat în momentul livrării.

Pentru mărfuri cu elemente digitale:

 • vânzătorii trebuie să informeze și să furnizeze consumatorului toate actualizările necesare pentru a le menține în conformitate cu durata pe care consumatorul ar putea să o aștepte în mod rezonabil, cu excepția cazului în care elementul digital al mărfurilor este furnizat continuu, caz în care actualizările ar trebui să fie furnizate pe toată perioada furnizării;
 • vânzătorii sunt responsabili pentru orice lipsă de conformitate care devine evidentă în termen de doi ani de la livrare, cu excepția cazului în care elementul digital este furnizat în mod continuu pentru o perioadă mai lungă, caz în care vânzătorul este responsabil pe toată perioada livrării.

Dacă mărfurile sunt defecte („lipsa de conformitate”), consumatorii au dreptul la următoarele remedii:

 • a alege între a repara și a înlocui marfa, gratuit, într-un termen rezonabil și fără niciun inconvenient major. Vânzătorul poate da remediul alternativ dacă cel ales este imposibil sau implică costuri disproporționate pentru vânzător;
 • o reducere proporțională a prețului;
 • rezilierea contractului, cu excepția cazului în care defectul este doar minor.

Garanțiile comerciale:

 • sunt obligatorii pentru garant în condițiile prevăzute în declarația de garanție și în publicitatea asociată, care este mai avantajoasă pentru consumator;
 • trebuie furnizate consumatorului într-un limbaj simplu, inteligibil și într-un mod care să fie accesibil pentru viitoare referințe;
 • includ:
  • confirmarea faptului că consumatorul are dreptul, prin lege, la remedieri gratuite de la vânzător pentru orice defecte;
  • numele și adresa garantului;
  • procedura de punere în aplicare și condițiile garanției.

 

Te-ar putea interesa și:

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori.]


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!