Ce înseamnă noțiunea de clauze abuzive? [EXEMPLE incluse]

Ce înseamnă noțiunea de clauze abuzive? Contractele trebuie să respecte principiul echivalenței prestațiilor, prestații pe care părțile se angajează să le execute cu bună-credință. Clauza unei convenții este abuzivă atunci când aceasta conferă avantaje nejustificate unei părți în detrimentul celeilalte părți. În situația unei clauze abuzive, avantajele obținute de o parte sunt dezechilibrate și nerezonabile în raport cu obligațiile pe care partea și le-a asumat. Potrivit art. 4 din Legea nr. 193/2000, o clauză abuzivă este o clauză care creează un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, contrar condițiilor bunei-credințe și în dezavantajul consumatorului. Clauza abuzivă va fi lovită de nulitate, iar nulitatea trebuie constată de instanță.

Într-o hotărâre, Judecătoria Sectorului 5 a explicat astfel „o clauza contractuala este considerata abuziva daca intruneste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii: 1) nu a fost negociata direct cu consumatorul; 2) creeaza un dezechilibru semnificativpartilor, in detrimentul consumatorului si contrar bunei-credinte; 3) nu se refera la obiectul sau la pretul contractului, atunci cand acestea sunt clar si inteligibil exprimate”. 

Exemple de clauze abuzive[1]:

Clauzele care autorizează profesionistul să modifice în mod unilateral clauzele contractuale referitoare la durata contractului, prețul bunului/serviciului, caracteristicile bunului/serviciului. Exemplu: O clauză dintr-un contract cu un club de fitness care autorizează profesionistul să schimbe oricând programul de funcționare și/sau să elimine activitățile oferite.

Clauzele care limitează obligația profesionistului de a răspunde pentru faptele/acțiunile prepușilor sau reprezentaților acestuia. Exemplu: O clauză dintr-un contract de întreținere a unei clădiri care prevede că un profesionist nu este ținut să repare prejudiciile cauzate de reprezentații (e.g. prepușii, angajații) acestuia.

 

 

 

Clauzele care acordă doar comerciantului dreptul de a stabili dacă bunul sau serviciul oferit corespunde stipulațiilor contractuale. Exemplu: O clauză dintr-un contract de locațiune care oferă profesionistului dreptul de a evalua situația unui imobil (e.g. defectarea imobilului) fără a oferi criterii obiective pentru evaluarea situației imobilului.

Clauzea abuzive care obligă consumatorul să-și îndeplinească obligațiilor chiar dacă profesionistul nu își execută propriile obligații. Exemplu: Într-un contract de monitorizare video, clauza care obligă consumatorul să plătească prețul contractului chiar în situația în care contractul este suspendat sau reziliat.

[1] Sursa aici.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!