Semnătura electronică în România. Ce prevede legislația?

În acest articol vom discuta despre semnătura electronică și cum este ea reglementată în legislația română.

Autor: Andrei Adrian-Gabriel, student anul III, Facultatea de Drept, Universitatea din București

„Lovirea sau pălmuirea unei persoane, tăierea sau oferirea unui fir de păr, purtarea unui „inel de semnătură” care să ateste proveniența mesajului sau sigiliile de ceară au reprezentat doar căteva forme pe care semnăturile le-au cunoscut de-a lungul timpului. Prezente sub o formă sau alta încă de acum 3 milenii, semnăturile s-au făcut remarcate d-abia în secolul al VI-lea. Însă, generalizarea lor avea să vină la un mileniu depărtare, în secolele XVI și XVII, odată cu dezvoltarea educației, literaturii și a faptului că din ce în ce mai multe înțelegeri se făceau în scris.[i]

Semnătura electronică. Care este legislația incidentă în această materie?

Reglementarea în materie este oferită de către Regulamentul (UE) Nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și de Legea nr.455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică. Astfel, prin intermediul acestor noi reglementări, semnătura electronică a căpătat valență legală egală cu predecesoarea sa ca apariție, semnătura olografă.

Ce este semnătura electronică?

Conform Legii nr.455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică, aceasta reprezintă date în formă electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca metodă de identificare. Cu alte cuvinte, semnătura electronică vine în întâmpinarea nevoilor realizate de către semnătura olografică, astfel, oferă persoanei care citește un anumit document încrederea că acesta a fost realizat sau măcar asumat de către o anumită persoană. Întrucât documentele realizate prin intermediul mijloacelor moderne sunt ușor de modificat, aceasta mai oferă și certitudinea că nu au operat modificări asupra documentului, prin intermediul ei fiind identificabile data și ora la care a fost semnat documentul. Tehnic, ea reprezintă aplicarea unui nou șir de biți asupra documentului inițial.[ii]

 

Te-ar putea interesa și:

 

Ce nu este semnătura electronică?

Este foarte importantă acestă distincție întrucât uneori putem crede, în mod eronat, că un document este semnat și că aceasta are valoare legală, fără ca acest lucru să se întâmple în realitate. Astfel, semnătura electronică nu trebuie confundată cu aplicarea unui fișier digital care cuprinde semnătura noastră olografă asupra unui document, cu semnarea unui document prin intermediul unor tablete grafice, de exemplu, cu semnătura digitală, dar nici cu „mutarea” semnăturii electronice aplicată asupra unui document pe un altul, întrucât aceasta este strict legată de documentul pe care a fost aplicată.

 

Din ce este formată o semnătură electronică?

Există două tipuri de semnătură electronică, cea simplă și cea extinsă. Cea simplă, creată pe baza unui certificat digital simplu, nu are valoare juridică. Semnătura electronică extinsă este cea care produce efecte juridice și practic, de fiecare dată când ne referim în general la semnătura electronică, ne referim la aceasta. În acest sens, elocvente sunt și exemplele din jurisprudență în care instanțele au reținut că semnatura electronică produce efecte juridice precum Decizia nr.358/2009 a Curții de Apel Suceava[iii] și Decizia nr.520/2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție[iv]. Astfel, semnătura electronică este asimilată, în ceea ce privește condițiile și efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată. De asemenea, acesta are aceleași efecte ca actul autentic între cei care l-au subscris și între cei care le reprezintă drepturile. În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiție de probă sau de validitate a unui act juridic, semnătura electronică îndeplinește această cerință dacă sunt respectate condițiile ce urmează a fi expuse. Conform normelor, semnătura electronică extinsă îndeplinește cumulativ patru condiții:

  1. este legată în mod unic de semnatar;
  2. asigură identificarea semnatarului;
  3. este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
  4. este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.

Astfel, orice persoană care dorește să întrebuințeze o astfel de semnătură va avea nevoie, în definitiv, de patru  elemente, obținute, în general, de la un furnizor de certificate digitale:

  1. un dispozitiv denumit Token, care adesea va avea forma unui stick USB sau al unui alt echipament de tehnologie;
  2. un cod PIN care permite accesarea Tokenului;
  3. un certificat digital calificat emis de către furnizor care va fi dovada legăturii între semnatar și semnătură;
  4. un sistem de tip software care va permite folosirea facilă a semnăturii.

Care sunt avantajele semnăturii electronice?

Această modalitate de individualizare prezintă avantajul celerității, acest lucru văzându-se în principal în cadrul firmelor, dar și de către persoanele care au un volum mare de documente de semnat. Aceasta își găsește utilitate și prin faptul că astăzi majoritatea documentelor sunt realizate cu ajutorul software-urilor, ponderea documentelor scrise de mână fiind din ce în ce mai mică. Un alt avantaj este reprezentat de faptul că aceasta iese din sfera strictă a persoanei semnatarului, putându-se semna, în anumite condiții, și în persoana unui terț. Prin structurile gândite de dezvoltatorii acesteia, semnătura electronică devine astfel și o formă mult mai sigură de individualizare a documentelor și a momentului semnării, un argument în acest sens fiind faptul că dispozitivul de semnare nu poate fi împrumutat sau înstrăinat.

Semnătura electronică reduce costurile unei firme întrucât documentele nu necesită să mai fie printate pentru a fi semnate, scanate și transmise ulterior.

 

Cum pot obține semnătura mea electronică?

Procesul este unul relativ simplu și pot exista diferențe de la un furnizor de certificate digitale la altul. În general, va fi necesară completarea unui formular, care adesea va putea fi completat și on-line, transmiterea documentelor și achitarea unei sume de bani, urmând ca furnizorul, pe baza datelor, să vă pună la dispoziție cele patru elemente menționate anterior, însă o precizare este importantă de făcut: semnătura electronică odată obținută nu este permanentă, aceasta fiind valabilă pentru o perioadă specifică de timp în funcție de pachetul ales și oferit de către furnizor, iar pentru menținerea acesteia este necesară o reînnoire.ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!