Hărțuirea morală. Cum se răspunde pentru umilirea, stresul și epuizarea angajaților?

Hărțuirea morală la locul de muncă poate avea consecințe devastatoare asupra carierei, bună-stării și vieții sociale, emoționale și psihologice a angajaților. Mai mult, conform experților[1], hărțuirea la locul de muncă poate afecta sănătatea, productivitatea și performanța angajaților. Cel mai adesea, la locul de muncă, hărțuirea morală presupune acte sau comentarii verbale care atacă o persoană […]

Cesiunea contractului în Noul Cod Civil

Cesiunea contractului este reglementată la art. 1315 – 1320 Cod Civil. Ea reprezintă un mecanism prin care o parte (cedentul) transferă calitatea sa de parte la un contract către un terț (cesionarul). Conform art. 1315 Cod Civil, este necesar acordul celeilalte părți la contract (contractant cedat). Cesiunea contractului nu trebuie confundată cu cesiunea de creanță. […]

Ocrotirea persoanei fizice? Iată 7 modificări ale Codului Civil pe care trebuie să le cunoști!

Ocrotirea persoanei fizice se desfășoară potrivit unor noi reguli introduse recent de Legea nr. 140/2022. În anul 2020, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional art. 164 alin. (1) din Codul civil: „Persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza alienației ori debilității mintale, va fi pusă sub interdicție judecătorească”. […]

Contracte comerciale: Top #10 clauze care îți aduc succes în afaceri

Trăim vremuri dificile. Știrile vorbesc despre inflație, gaz, război și despre creșterea salariilor, taxelor și impozitelor. E ușor să crești afaceri atunci când vântul îți suflă în pânze. Când vremurile devin furtunoase, lucrurile încep să se complice. Vremurile dificile accelerează selecția naturală. Crizele decid cine se adaptează și cine nu. Tu cum te raportezi la […]

Contractul de întreținere: 3 capcane pe care notarul nu ți le va spune

Contractul de întreținere reprezintă o înțelegere prin care o persoană se obligă să ofere întreținere altei persoane. Cel care primește întreținerea se numește întreținut (sau beneficiarul întreținerii), iar cel care acordă întreținerea se numește întreținător. Contractul poate fi cu titlu gratuit. Într-un asemenea caz, întreținerea se va acorda fără ca întreținătorul să obțină ceva în […]

Legea privind drepturile copilului s-a modificat: libertatea de exprimare este, în anumite condiții, inviolabilă și pe internet

Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului a fost modificată în iulie 2022. Prin „copil” se înțelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu. O modificare esențială a legii nr. 272/2004 se referă la libertatea de exprimare și informare a copilului pe internet. […]

CJUE: Interzicerea vestimentației religioase constituie o discriminare indirectă a lucrătorilor

Hotărârea Curții în cauza C-344/20 | S.C.R.L. (Articol de îmbrăcăminte cu conotație religioasă) Norma internă a unei întreprinderi care interzice purtarea vizibilă a semnelor religioase, filozofice sau spirituale nu constituie o discriminare directă în cazul în care se aplică în mod general și nediferențiat tuturor lucrătorilor   Potrivit Curții, apartenența religioasă și convingerile trebuie să […]

Mandatul de ocrotire în Codul Civil

Mandatul de ocrotire este o instituție introdusă recent în Codul Civil pentru ocrotirea persoanelor cu dizabilități intelectuale sau psihosociale (art. 2029 ind. 1 – art. 2029 ind. 10 Cod Civil). Mandatul de ocrotire este un mandat încheiat sub condiție suspensivă. El va deveni executabil doar dacă va surveni deteriorarea facultăților mintale ale mandantului. Mandatul de […]