Rezilierea unui contract de telefonie mobilă conform legii române
Rezilierea unui contract de telefonie mobilă încheiat cu un furnizor de telefonie se poate realiza și în alte condiții decât cele prevăzute în contractul semnat, în urma unei negocieri directe între furnizor și utilizator, potrivit Autorității Naționale pentru Administrarea și Reglementarea în Comunicații (ANCOM).

Cei care doresc să renunțe la un contract de telefonie trebui să depună o cerere, însă trebuie să țină cont și de anumite prevederi stipulate în contractul deja semnat.

Potrivit ANCOM, utilizatorul poate solicita rezilierea contractului, dar trebuie să țină cont de câteva prevederi regăsite deja în documentul  semnat. 

Astfel, titularul contractului trebuie să aibă în vedere următoarele:

  • Penalitățile aplicate în cazul în care solicită încetarea contractului, iar perioada inițială nu a expirat;
  • Dacă perioada inițială contractuală a expirat;
  • Termenul de depunere și operare a cererii de încetare a contractului (de exemplu, 30 de zile de la data depunerii cererii de către utilizator).

Cum și unde se depune cererea de încetare a contractului de telefonie?

Rezilierea poate fi făcută atât telefonic, cât și în scris, transmisă prin poștă sau depusă personal la sediul furnizorului. ANCOM avertizează asupra faptului că, de regulă, furnizorii acceptă procesarea cererii de reziliere, singura condiție fiind ca utilizatorul să nu dețină echipamente oferite în custodie/chirie și să nu aibă datorii către furnizor.

Unii furnizori de telefonie oferă posibilitatea ca această solicitare de încetare a contractului să fie adresată și telefonic. Recomandat este ca aceasta să fie făcută în scris și transmisă prin poștă, cu confirmare de primire.

În cazul în care cererea este depusă personal, la un punct de lucru al furnizorului, utilizatorul trebuie să ceară un număr de înregistrare pe care să îl păstreze ca dovadă a depunerii cererii de reziliere a contractului.
Obligațiile furnizorilor de telefonie

Furnizorii de servicii de telefonie de pe piața din România trebuie să publice o serie de informații online, într-un loc ușor accesibil, prezentate într-un mod vizibil și bine structurat.

 Iată care sunt acestea:

  • informații legate de încetarea contractelor încheiate cu utilizatorii, dar și informații despre condițiile de modificare a contractului (a se avea în vedere procedura din decizia ANCOM nr.158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali);
  • informații privind demersurile pe care utilizatorii trebuie să le facă pentru a obține încetarea sau modificarea contractului;
  • adresa de e-mail, adresa poștală și numărul de telefon/fax, la care utilizatorul poate transmite cererea de încetare a contractului;
  • formulare/cereri-tip, dacă se solicită completarea acestora, precum și informații legate de modalitățile prin care utilizatorii pot intra în posesia lor, dacă este cazul;
  • informații legate de penalitățile care pot fi aplicate în cazul încetării anticipate a contractului, dacă astfel de penalități sunt percepute.

Cum se poate modifica un contract de telefonie?

Procedura de modificare a unui contract încheiat cu un furnizor de comunicații electronice este similară cu rezilierea unui contract de telefonie mobilă, singura deosebire stă în faptul că în această situație, inițiativa poate aparține și furnizorului de servicii.

Modificarea contractului se poate face la cererea utilizatorului, în condițiile prevăzute în contract sau pe baza negocierii directe cu furnizorul, dar și la inițiativa furnizorului. În anumite situații, furnizorul poate schimba clauze din contract caz în care, are obligația să-și informeze abonații despre conținutul modificărilor, prin intermediul unei notificări, transmisă cu cel puțin 30 de zile înainte de producerea acestora. 

În acest interval, dacă nu sunt de acord cu modificările aduse, abonații pot renunța la contract fără a plăti despăgubiri.

Furnizorul are posibilitatea să transmită notificarea și prin scrisoare, e-mail, SMS, fax sau prin intermediul contului de client al abonatului de pe site-ul furnizorului.

Dacă notificarea va fi trimisă pe contul de client, aceasta trebuie să fie însoțită obligatoriu și  de un SMS și/sau e-mail de avertizare.

Indiferent de modul în care operatorul  înțelege să transmită notificarea, acesta trebuie să asigure transmiterea integrală a textului notificării, fără a face trimitere la alte surse de informare.  De asemenea, notificarea trebuie să fie separată de orice material publicitar.

 

Ce poate face utilizatorul dacă furnizorul a modificat contractul fără notificare?

ANCOM poate lua măsuri dacă furnizorul a modificat contractul fără să notifice sau nu a informat utilizatorii despre posibilitatea de a denunța contractul fără penalități. Orice persoană aflată în această situație poate să trimită sesizările pe site-ul ANCOM.
Dacă pentru încetarea contractului înainte de termen, operatorul aplică taxe cu o valoare considerată prea mare față de posibilele pierderi pe care le-ar avea furnizorul, utilizatorii se pot adresa ANPC.

Cristina Slave

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!