Vânzarea moștenirii conform Noului Codul Civil

Vânzarea moștenirii este o specie a contractului de vânzare, fiind reglementată în mod expres de Codul Civil la art. 1747 și urm. În vechiul Cod Civil, acest tip de vânzare purta denumirea de vânzare de drepturi succesorale. Conform legislației române se poate vinde doar o moștenire deschisă sau o cotă parte dintr-o moștenire deschisă[1]. În […]

Moștenitori rezervatari. Cine sunt ei și ce drepturi au?

Potrivit Codului Civil, moștenitori rezervatari sunt acei moștenitori care au dreptul la o rezervă succesorală pentru a fi protejați de o dezmoștenire directă sau indirectă. Moștenitori rezervatari sunt soțul supraviețuitor,  descendenții (copiii, nepoții, strănepoții, etc) și ascendenții privilegiați (mama și tatăl defunctului). Acești moștenitori rezervatari au o rezervă succesorală de jumătate din cota succesorală pe […]

Cum se fraudează interesele moștenitorilor prin vânzări fictive și donații deghizate?

Liberalitățile (donațiile sau legatele) sunt supuse, în anumite condiții, unui raport dacă acestea depășesc un anumit prag. Astfel, liberalitățile care încalcă rezerva succesorală vor fi supuse reducțiunii la cererea moștenitorilor rezervatari (soț, copii, nepoți, părinți). De exemplu, dacă X are un singur copil (Y) și donează, în timpul întreaga avere lui Z, Y beneficiază de […]

Ce sunt liberalitățile potrivit legislației civile?

Liberalitățile sunt actele juridice cu titlu gratuit prin intermediul căruia dispunătorul își micșorează patrimoniul cu folosul patrimonial procurat celui gratificat[1]. Diferența principală față de actele juridice dezinteresate este aceea că, în situația liberalităților, patrimoniul dispunătorului se micșorează. De exemplu, prin intermediul unui contract de donație, un bun iese din patrimoniul dispunătorului pentru a intra în […]