Curtea Constituțională: decizii de admitere 17 mai 2023

În ședința din data de 17 mai 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, a decis: A. Cu unanimitate de voturi în privința pct.1 și a pct.2 [cu referire la art.V din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal] și cu majoritate de voturi în privința celorlalte dispoziții ale pct.2: […]

CCR: Răspunderea materială a militarilor nu se aplică și polițiștilor

În ședința din data de 27 aprilie 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a posteriori, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art.9 teza finală din Ordonanța Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor sunt constituționale în măsura în care nu se aplică în privința polițiștilor. În esență, Curtea […]

CCR a hotărât că atunci când se schimbă încadrarea juridică, împăcarea părților poate surveni și ulterior citirii actului de sesizare

În ședința din 20 aprilie 2023, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art.159 alin.(3) teza finală din Codul penal, care privește sintagma „și dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței”, este constituțională numai în măsura în care nu se aplică în ipoteza […]

CEDO a condamnat România pentru că nu a investigat corect o posibilă crimă conjugală

În cauza Dâmbean împotriva României, prin hotărârea din 3 mai 2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare „CEDO”) a condamnat România deoarece autoritățile române nu au investigat în mod corect un caz de moarte violentă suspectă. Cazul a fost deschis la plângerea unei mame care a considerat că autoritățile române nu și-au îndeplinit obligația […]

ICCJ: Certificatele COVID-19 au fost nelegale și discriminatorii

Luna trecută, pe 16 noiembrie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a menținut hotărârea Curții de Apel București (sentința civilă nr. 1796 din 3 decembrie 2021) prin care au fost anulate actele administrative ale Guvernului și ale CNSU (HG nr. 1183/2021 și HNCSU nr. 101/2021) care au stat la baza condiționării cetățenilor să […]

Cele 3 puteri în stat. Care sunt ele și ce rol au?

În România, cele 3 puteri în stat sunt puterea legislativă, puterea executivă și autoritatea judecătorească. Puterea legislativă este puterea care adoptă legile, puterea executivă este puterea care pune legile în aplicare, iar autoritatea judecătorească este puterea care interpretează și aplică legile la cazuri concrete. Cele 3 puteri în stat și principiul separației Principiul separației și […]

Legea privind drepturile copilului s-a modificat: libertatea de exprimare este, în anumite condiții, inviolabilă și pe internet

Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului a fost modificată în iulie 2022. Prin „copil” se înțelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi nici nu a dobândit capacitatea deplină de exerciţiu. O modificare esențială a legii nr. 272/2004 se referă la libertatea de exprimare și informare a copilului pe internet. […]

CCR: Titlul de doctor intrat în circuitul civil nu poate fi retras de autorități, ci doar anulat de către instanțele de judecată

Curtea Constituțională a României (CCR) a hotărât în unanimitate (Decizia nr. 364/2022), în ședința din data de 9 iunie, faptul că titlurile de doctor intrate în circuitul civil reprezintă acte administrative care nu pot fi retrase de către autoritățile care le-au acordat, însă pot fi anulate, în condițiile legii, de către instanțele de judecată. În […]