Tu îți cunoști drepturile? Despre Avocatul Poporului și Avocatul Copilului

Avocatul Copilului este numit public pentru a reprezenta interesele copiilor și pentru a apăra drepturile lor la nivel național, într-o anumită țară. Instituția este reglementată la nivel intern prin intermediul Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului.

Avocatul Poporului este o instituție centrală de stat românească, echivalentul instituției ombudsmanul european. În alte țări este cunoscută sub alte denumiri, precum: comisar parlamentar, apărător al poporului, apărător public, mediator public, procuror parlamentar.

Ce este Avocatul Poporului și care este scopul acestei instituții?

Instituția Avocatului Poporului este reglementată la nivel intern prin intermediul Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului.  De asemenea, Constituția României reglementează instituția în cadrul Cap. IV, art. 58-60.

Pornind de la prevederile Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, instituția Avocatului Poporului este o instituție națională pentru promovarea și protecția drepturilor omului. Sediul acestei instituții este în Municipiul București. Scopul instituției este apărarea drepturilor și a libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice. Totodată, respectând dispozițiile constituționale, Avocatul Poporului este numit pe o perioadă de 5 ani, având adjuncți specializați pe domenii de activitate. Obligațiile cu privire la Avocatul Poporului și a adjuncților vizează imposibilitatea acestora de a îndeplini o funcție publică sau privată, exceptând funcțiile didactice din învățământul superior.

Cum își exercită atribuțiile Avocatului Poporului?

Conform art. 59 din Constituția României Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile şi în libertăţile lor, în limitele stabilite de lege. Autorităţilor publice le revine obligația de a asigura Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuţiilor sale.

Care este legătura dintre Avocatul Poporului și Parlament?

Respectând art. 60 din Constituția României, Avocatul Poporului prezintă celor două Camere ale Parlamentului (Camerei Deputaților și Senatului) rapoarte, anual sau la cererea acestora. Rapoartele pot conţine recomandări privind legislaţia sau măsuri de altă natură, pentru ocrotirea drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor.

Față de cine se supune instituția Avocatului Poporului în România?

Prevederile Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului sunt lămuritoare în privința acestuia aspect. Conform art. 2 alin. (1)-(4), instituția Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă și independentă față de orice altă autoritate publică. Această instituție, prin Domeniul privind prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție, îndeplinește atribuțiile specifice de Mecanism național de prevenire a torturii în locurile de detenție, în sensul Protocolului opțional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984, ratificat prin Legea nr. 109/2009.  În exercitarea atribuțiilor sale, Avocatul Poporului nu se substituie autorităților publice.

Este important să precizăm faptul că Avocatul Poporului nu poate fi supus niciunui mandat imperativ sau reprezentativ. Deci, nimeni nu îl poate obliga pe Avocatul Poporului să se supună instrucțiunilor sau dispozițiilor sale.

Care sunt obligațiile autorităților publice în raport cu instituția Avocatului Poporului?

Prevederile art. 3 ale Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului cuprind obligațiile autorităților publice în raport cu instituția Avocatului Poporului. Astfel, acestea sunt obligate să comunice sau, după caz, să pună la dispoziția instituției Avocatul Poporului, în condițiile legii, informațiile, documentele sau actele pe care le dețin în legătură cu petițiile care au fost adresate instituției Avocatul Poporului, precum și cele referitoare la sesizările din oficiu și la vizitele anunțate sau inopinate pe care aceasta le efectuează pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice Mecanismului național de prevenire a torturii în locurile de detenție, acordându-i sprijin pentru exercitarea atribuțiilor sale.

Care sunt domeniile de specializare privind adjuncții Avocatului Poporului?

În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, Avocatul Poporului este asistat de adjuncți, specializați pe următoarele domenii de activitate:

 • drepturile omului, egalitate de șanse între bărbați și femei, culte religioase și minorități naționale;
 • drepturile familiei, tinerilor, pensionarilor, persoanelor cu handicap;c) apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului;
 • armată, justiție, poliție, penitenciare;
 • proprietate, muncă, protecție socială, impozite și taxe;
 • prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție, prin Mecanismul Național de Prevenire.

De la Avocatul Poporului la Avocatul Copilului

Art. 13 din cadrul Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului reglementează instituția Avocatului Copilului, astfel:

 • Domeniul privind apărarea, protecția și promovarea drepturilor copilului este coordonat de un adjunct al Avocatului Poporului, denumit în continuare Avocatul Copilului;
 • Avocatul Copilului, sub coordonarea Avocatului Poporului, acționează în scopul promovării și protejării drepturilor copiilor în vârstă de până la 18 ani, susține și încurajează respectarea și promovarea drepturilor copiilor.

Care sunt atribuțiile Avocatului Copilului în România?

În conformitate cu art. 14 din cadrul Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, Avocatul Copilului îndeplinește următoarele atribuții:

 • soluționează sesizările individuale făcute de copii sau de reprezentanți ai acestora în legătură cu acțiunile instituțiilor publice din domeniul sănătății, educației, protecției speciale a copilului, din domeniul aplicării măsurilor privative și neprivative de libertate prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind răspunderea penală a minorilor, precum și ale oricăror instituții a căror activitate este incidentă domeniului protecției și promovării drepturilor copilului;
 • soluționează orice sesizare în legătură cu încălcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului;
 • promovează drepturile copilului în rândul copiilor și adulților;
 • colaborează cu structurile formale ale copiilor și, în măsura în care consideră necesar, sesizează autoritățile competente;
 • formulează propuneri de măsuri menite să încurajeze participarea copiilor la luarea deciziilor care îi privesc;
 • elaborează studii cu privire la exercitarea și respectarea drepturilor copilului și recomandă, dacă este cazul, măsuri pentru respectarea drepturilor copilului la nivel de politici publice și la nivel legislativ, inclusiv prin întocmirea de rapoarte speciale.

Scurte concluzii

Instituția Avocatul Poporului este o instituție ce are ca scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice, vizând raporturile acestora cu autoritățile. Cadrul normativ actual înglobează în structura instituției Avocatului Poporului și Avocatul Copilului, având ca scop apărarea drepturilor copiilor și reprezentarea intereselor acestora. Consacrarea în cadrul constituțional actual reflectă importanța acestora, iar aplicabilitatea de la nivel practic este una însemnată.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!