Ascultarea minorului în procesul de divorț. Dreptul de fi ascultat
În situația neplăcută a unui proces de divorț, ascultarea minorului în procesul de divorț este, potrivit art. 264 din Codul Civil, obligatorie pentru copilul care a împlinit vârsta de 10 ani și facultativă pentru copilul sub 10 ani. Cu alte cuvinte, dacă autoritatea competentă consideră că ascultarea minorului în procesul de divorț este necesară pentru soluționarea cauzei, se va proceda la ascultarea acestuia, chiar dacă minorul are sub 10 ani.

În practică s-a pus întrebarea dacă instanța de judecată este obligată să decidă conform dorințelor copilului, întrebare la care s-a răspuns în sens negativ. Instanța de judecată nu este obligată să decidă așa cum dorește copilul, însă este obligată să țină seama și de opinia acestuia. Atunci când decide măsura în care va ține seama de opinia copilului, va lua în calcul interesul superior al copilului, precum și o serie de alți factori precum gradul de maturitate și vârsta.

Cu toate acestea, orice copil al cărui părinți divorțează, are dreptul de a fi ascultat. Dreptul de a fi ascultat, potrivit Codului Civil, înseamnă atât dreptul de a-și exprima opinia, dar și de a primi alte informații în funcție de vârsta și gradul de maturitate pe care îl are, precum și de a fi informat asupra consecințelor pe care îl are luarea oricărei decizii în privința sa.

Potrivit art. 226 din Codul de procedură civilă, ascultarea minorului se realizează în camera de consiliu, astfel încât publicul să nu îi afecteze libera-exprimare a opiniei sale vis-a-vis de situația sa particulară. Părinții sau alte persoane vor participa la ascultarea minorului doar dacă instanța consideră acest lucru necesar în funcție de particularitățile fiecărui caz și interesul superior al minorului.

Opinia copilul contează îndeosebi în aspecte ce țin de locuința minorului după divorț (la cine va locui după divorț), exercitarea autorității părintești (de regulă, aceasta se exercită în comun), programul de vizitare (cât de des dorește să se vadă cu părintele la care nu locuiește în funcție de gradul de atașament, necesități etc).

Pentru mai multe informații cu privire la acest subiect, Unicef a publicat un ghid de audiere a copilului în procedurile judiciare. 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!