Telemunca în România. Ce ar trebui să știe angajatorii?
Telemunca reprezintă, mai exact, posibilitatea ca angajatul să lucreze din altă parte decât la birou. Noile condiții vor trebui menționate în contractul de muncă sau în actul adițional.

Cel mai important, salariatul nu mai pierde zi de zi 2 sau 3 ore pentru a ajunge și a pleca de la birou. Va fi mai productiv, având la dispoziție inclusiv condiții care nu există în toate locurile de muncă (cafea caldă, mâncare caldă etc).

Telemunca – forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi  pe lună, folosind tehnologia informației și comuncațiilor, conform Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă.  Angajatorul va beneficia de salariați mai organizați și mai productivi, fapt dovedit în țările care aplică deja de ani de zile telemunca.

Telemunca – obligația sau comun acord?

Salariatul nu poate fi obligat să lucreze de acasă. Refuzul acestuia de a desfășura activitatea în regim de telemuncă nu poate constitui motiv de concediere sau sancționare.

Astfel, desfășurarea activității în regim de tele-muncă trebuie agreată de ambele părți și prevăzută expres în contractul individual de muncă sau într-un act adițional la acesta.

Sancțiune – Dacă nu este precizat acordul telesalariatului în contractul individual de muncă, se aplică o amendă de 5.000 de lei.

Cum se desfășoară activitatea de tele-muncă

Programul de lucru este stabilit de comun acord cu angajatorul, conform prevederilor contractului individual de muncă, regulamentului intern și/sau contractului colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii.

Munca suplimentară poate fi efectuată de către telesalariații cu normă întreagă la solicitarea angajatorului și cu acordul în scris al telesalariatului.

Tot o amendă de 5.000 de lei se aplică și pentru munca suplimentară prestată fără acordul în scris al telesalariatului.

Ce trebuie prevăzut în contractul individual de muncă

În cazul activității de tele-muncă, contractul individual de muncă trebuie să conțină, în plus față de elementele prevăzute la art. 17 alin. (3) din Codul muncii următoarele elemente specifice:

 1. precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de tele-muncă – încălcarea acestei prevederi se sancționează cu amendă de 10.000 de lei pentru fiecare persoană.
 1. perioada și/sau zilele în care telesariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
 2. locul/locurile desfășurării activității de tele-muncă, convenite de părți;
 3. programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului și modalitatea concretă de realizare a controlului;
 4. modalitatea de evidențiere a orelor de muncă prestate de telesariat;
 5. responsabilitățile părților convenite în funcție de locul/locurile desfășurării activității de tele-muncă, inclusiv responsabilitățile din domeniul securității și sănătății în muncă;
 6. obligația angajatorului de a asigura transportul la și de la locul desfășurării activității de tele-muncă, al materialelor pe care telesariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
 7. obligațiile în materia protecției datelor cu caracter personal (obligația de informare a telesariatului de către angajator și cea a telesalariatlui de a respecta aceste prevederi);
 8. măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalriatul să nu fie izolat de restul anagaților și care asigură acestuia  posibilitatea de a se întâlni cu colegii  în mod regulat;
 9. condițiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente  activității în regim de muncă.

Se sancționează cu amendă de 5.000 de lei și cazul în care nu sunt trecute în contractul individual de muncă toate elementele specifice solicitate de legea privind telemunca.

Telemunca. Obligațiile angajatorului

Angajatorul are următoarele obligații specifice privind securitatea și sănătatea în muncă a telesariatului:

 1. să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamemtele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;
 2. să instaleze, să verifice și să întrețină echipamentul de muncă necesar, cu excepția cazului în care părțile convin altfel;
 3. să asigure condiții pentru ca salariatul să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă.

Nerespectarea acestor prevederi se sancționează cu amendă de 2.000 de lei.

Telemunca. Verificarea activității telesalariatului

Contractul individual ar trebui să conțină date concrete cu privire la posibilitatea de verificare. Raportul rămâne de muncă, deci salariatul este în continuare un subordonat, iar dreptul de control, deși diminuat, poate fi în continuare exercitat de angajator.

Telesalariatul poate, de exemplu, să lucreze în parc?

Într-adevăr, munca nu este prestată la sediul angajatorului și nici într-un loc indicat de către angajator, ci este prestată într-un spațiu liber, ales de către salariat, care poate fi sau nu propriul domiciliu. Dar locul în care se desfășoară activitatea de tele-muncă trebuie convenit de părți, deci nu poate fi o decizie spontană a salariatului de a-și lua laptopul pentru a lucra în parc.

Scurgerile de informații trebuie prevenite!

Contractul individual de muncă va trebui să cuprindă și aspecte specifice privind obligațiile salariatului de protecție a informațiilor confidențiale dat fiind faptul că telesalariatul poate lucra de oriunde; deci riscul de scurgere a informațiilor confidențiale este unul mare (de exemplu, prin uitilizarea de canale de comunicații neprotejate).

 

Autor Tania Diaconu

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!