CJUE. Rețea Wi-fi gratuită în locații. Răspund companiile pentru activitatea online a clienților?
Un magazin care oferă gratuit o rețea Wi-Fi publicului nu este răspunzător pentru încălcările drepturilor de autor comise de utilizatorii rețelei respective (Clienții)

Cu toate acestea, unui astfel de operator i se poate cere să-și protejeze rețeaua cu parolă pentru a preveni astfel de încălcări

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Hotărârea în Cauza C-484/14
Tobias Mc Fadden v Sony Music Entertainment Germany GmbH

Tot mai multe companii pun la dispoziția clienților în mod gratuit o rețea Wi-fi pentru a-i atrage și a-i fideliza, însă companiile ar trebui să se întrebe, înainte de a furniza un astfel de serviciu, cum se pot feri de probleme juridice și cum pot face acest lucru fără a încălca GDPR. În prezentul articol vom rezuma o hotărâre a Curții de Justiție care aduce transparență în această situație, iar la finalul articolului vom emite către recomandări utile pentru companiile care oferă astfel de servicii clienților. 

Domnul Tobias Mc Fadden conducea un magazin de sisteme de iluminare și sunet în care oferă acces la Wi-Fi către publicul larg în mod gratuit pentru a atrage atenția potențialilor clienți bunurile și serviciile sale. În 2010, o lucrare muzicală a fost oferită în mod ilegal pentru descărcare utilizându-se această rețea wi-fi. Instanța națională din Germania a stabilit că, deși persoana în cauză nu încălcase drepturile de autor, aceasta ar trebui trasă la răspundere în mod indirect deoarece rețeaua wi-fi nu fusese securizată printr-o parolă. Instanța națională, în vederea soluționării litigiului, a trimis o serie de întrebări preliminare către CJUE, întrebând, printre altele, dacă Directiva privind comerțul electronic prevede o astfel de răspundere indirectă. 

Directiva introduce o excepție privind răspunderea furnizorilor intermediari de servicii (în speță, magazinul) pentru faptele săvârșite de terțe persoane dacă sunt îndeplinire cumulativ trei condiții:

(a) furnizorul nu inițiază transmiterea;
(b) furnizorul nu selectează destinatarul transmiterii; şi
(c) furnizorul nu selectează și nu modifică informațiile ce fac obiectul transmiterii;

În hotărâre, Curtea susține, în primul rând, că punerea la dispoziție a unei rețele Wi-Fi publicul general gratuit pentru a atrage atenția clienților potențiali asupra bunurilor și serviciile unui magazin constituie un „serviciu al societății informaționale” conform Directivei.

În continuare, Curtea confirmă că, în cazul în care sunt îndeplinite cele trei condiții de mai sus, un furnizor de servicii cum ar fi domnul Mc Fadden, nu poate fi făcut responsabil pentru faptele ilicite online ale clienților săi. În consecință, titularul dreptului de autor nu are dreptul să solicite despăgubiri pe motiv că rețeaua a fost folosită de terți pentru a încălca drepturile sale.

Cu toate acestea, directiva nu împiedică titularul dreptului de autor să solicite furnizorului, prin intermediul unei instanțe de judecată, luarea de măsuri adecvate pentru a pune capăt, a împiedica sau a preveni încălcarea drepturilor de autor de către clienții săi.

În sfârșit, Curtea consideră că o hotărăre judecătoarescă prin care se obligă securizarea rețelei Wi-fi printr-o parolă va fi aptă să asigure un echilibru just între, pe de o parte, respectarea drepturilor de autor și, pe de altă parte, libertatea de a conduce o afacere și furnizarea, ca activitatea adiacentă, unei rețele Wifi gratuite pentru atragerea și/sau fidelizarea clienților. În plus, Curtea subliniază și că este necesar să se solicite clienților să dezvăluite identitatea lor pentru a fi descurajați să acționeze în mod anonim pe internet.

 

Recomandări utile

Dacă sunteți o companie care oferă o rețea Wi-fi clienților ar trebui să:

  • securizați rețeaua printr-o parolă;
  • să solicitați identificarea clienților – nume, prenume, e-mail (aveți totuși grijă să nu colectați mai multe date decât este necesar);
  • să nu uitați să includeți în interiorul serviciului o Politică de confidențialitate prin care informați clienții despre modalitatea în care le prelucrați datele cu caracter personal;
  • să stabiliți o durata de stocare pentru a nu atoca datele mai mult decât este necesar.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!