Model Politică privind utilizarea CCTV [GRATUIT]

POLITICĂ PRIVIND UTILIZAREA CCTV

a (a se introduce denumirea Organizației) – „Organizația”

 

  1. SCOPURI ȘI CONTEXT

1.1. Această politică stabilește liniile directoare ale (a se introduce denumirea Organizației) pentru utilizarea CCTV (televiziune cu circuit închis) pentru a se respecta cerințele GDPR și drepturile persoanelor vizate.

1.2. (a se introduce denumirea Organizației) utilizează un sistem CCTV (supraveghere video) în scopurile protejării vieții omului și integrității fizice, protejării secretelor comerciale, protejării patrimoniului și a proprietății intelectuale, prevenirii săvârșirii de infracțiuni și contravenții precum și în vederea investigării eficiente a reclamațiilor.

1.3. Acest sistem este alcătuit din (a se introduce numărul) camere fixe.

1.4. Sistemul CCTV este deținut și operat de către (a se introduce denumirea Organizației), implementarea acestuia fiind determinată de către conducerea Organizației.

1.5. Sistemul CCTV este monitorizat la nivel central de către următoarele persoane: (indicați numele și funcția).

1.6. Toți operatorii autorizați și angajații care au acces la imagini au luat cunoștință de procedurile care trebuie urmate cu ocazia accesării imaginilor înregistrate. Toți angajații au luat cunoștință de restricțiile privind accesul la imaginile înregistrate, precum și la divulgarea acestora.

1.7. Utilizarea sistemului CCTV va fi efectuată într-un mod profesional, etic și legal și orice deturnare a tehnologiilor de securitate CCTV pentru alte scopuri este interzisă prin această politică. De exemplu, sistemul CCTV nu va fi folosit pentru monitorizarea performanței angajaților.

 


2. JUSTIFICAREA UTILIZĂRII CCTV

2.1. Scopul înregistrării imaginilor prin utilizarea unui sistem de supraveghere video (CCTV) include protejarea spațiilor, prevenirea incidentelor, atenuarea impactului sau facilitarea investigației eventualelor incidente, prinderea făptuitorilor în flagrant, prevenirea actelor ilegale, protecția vieții omului, integritatea fizică și libertatea personală, protecția comerțului și a valorilor mobiliare, protecția proprietății, precum și investigarea legală a plângerilor consumatorilor. Funcționarea unui sistem de televiziune cu circuit închis (CCTV) contribuie decisiv la realizarea obiectivelor de mai sus, deoarece o parte semnificativă a incidentelor poate fi împiedicată în cazul în care potențialii infractori știu că faptele lor vor fi capturate de un aparat de filmat, iar o mare parte din incidente, încălcări și plângeri pot fi investigate prin vizualizarea imaginilor înregistrate.

2.2. Pentru fiecare cameră instalată, (a se introduce denumirea Organizației) a evaluat necesitatea prelucrării datelor ținând cont de scopurile de mai sus.

2.3. Deși au fost căutate metode mai puțin intruzive, acestea nu au fost găsite. În prezent, nu există nicio altă tehnologie sau soluție care să permită reconstrucția evenimentelor trecute în legătură cu o plângere, un accident sau o infracțiune fără înregistrarea imaginilor și, prin urmare, realizarea acestor scopuri nu poate fi asigurată prin utilizarea mijloacelor mai puțin intruzive. Din punctul de vedere al protecției proprietății, este posibil să se utilizeze doar un sistem de alarmă, dar acest lucru nu ar permite investigarea accidentelor sau plângerilor, a depistării infracțiunilor și a identificării făptuitorilor. Posibila anonimizare a înregistrărilor și estomparea fețelor persoanelor vizate ar face, de asemenea, imposibilă identificarea persoanelor vizate în înregistrări și, prin urmare, scopul lor fundamental (protecția) nu a putea fi atins. În plus, fără stocarea pentru o anumită perioadă de timp, înregistrările nu ar putea fi folosite ca dovezi sau ca mijloace de efectuare a controalelor.

2.4. Având în vedere aspectele învederate anterior, monitorizarea CCTV de către (a se introduce denumirea Organizației) este necesară. 

3. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA PROTECȚIEI DATELOR (DPIA)

3.1. Cu ocazia instalării noilor sisteme sau camere CCTV, (a se introduce denumirea Organizației) va efectua o analiză a impactului asupra protecției datelor, identificând riscurile cauzate de instalarea acestora și stabilind măsurile pentru conformarea la legislația privind protecția datelor. 

4. LOCAȚIA CAMERELOR

4.1. Camerele vor fi situate astfel încât să captureze imagini relevante pentru scopurile pentru care au fost instalate și se vor lua măsuri pentru a se asigura faptul că așteptările rezonabile privind confidențialitatea nu sunt încălcate.

4.2. (a se introduce denumirea Organizației) se va asigura că locația echipamentului este determinată cu atenție pentru a asigura conformitatea imaginilor capturate cu GDPR. (a se introduce denumirea Organizației) va depune toate diligențele pentru a poziționa camerele astfel încât acestea să asigure o acoperire limitată.

4.3. Sistemul CCTV nu va fi utilizat în birourile angajaților, în toalete, în vestiare sau în alte locuri unde angajații au o așteptare ridicată cu privire la confidențialitate.

4.4. Camerele amplasate astfel încât să înregistreze spațiile exterioare sunt poziționate în așa fel încât să prevină sau să minimizeze înregistrarea proprietății private sau înregistrarea trecătorilor.

5. INFORMAREA

5.1. O copie a acestei politici CCTV se va furniza pe bază de cerere oricărei persoane interesate.

5.2. Locația camerelor CCTV va fi indicată și se vor lua măsuri pentru semnalizarea corespunzătoare a fiecărui loc unde se află o cameră CCTV în funcțiune.

5.3. Semnalizarea corespunzătoare va fi de asemenea afișată într-un loc vizibil la intrarea în clădire/clădiri. Semnalizarea va include numele și detaliile de contact ale operatorului de date, precum și scopurile specifice pentru care camera CCTV este plasată în fiecare locație și indicații unde se pot obține informații mai multe (de exemplu: link și/sau cod QR către nota de informare de pe site).

6. STOCAREA ȘI ACCESAREA

6.1. Înregistrările și echipamentul de monitorizare vor fi depozitate într-o manieră securizată într-o zonă cu acces restricționat. Accesul neautorizat în acea zonă nu va fi permis în nicio împrejurare. Zona va fi încuiată atunci când nu este ocupată de către personalul autorizat. Se va ține o evidență a accesului la înregistrări. Accesul la sistemul CCTV și la imaginile stocate va fi permis doar personalului autorizat. La momentul accesării imaginilor, doi membri ai personalului autorizat trebuie să fie prezenți. Se va întocmi un raport scris al accesului. Aceste rapoarte vor fi păstrate.

6.2. Se va ține o evidență a datei oricărei divulgări, împreună cu detalii despre persoana căreia i-au fost furnizate acele informații (numele acelei persoane și, dacă e cazul, întreprinderea pe care o reprezintă), motivul cererii, precum și modalitatea în care cererea a fost rezolvată, în cazul unei contestații.

6.3. Datele vor fi furnizate ca răspuns la anumite cereri de acces conform art. 15 RGPD.

6.4. În circumstanțe relevante, înregistrările CCTV vor putea fi furnizare, în condițiile legii, organelor judiciare, instanțelor de judecată sau altor autorități publice abilitate.

 


7. CERERILE DE ACCES ALE PERSOANELOR VIZATE

7.1. Persoanelor fizice li se acordă dreptul de-și accesa propriile înregistrări CCTV potrivit art. 15 GDPR.

7.2. Persoanele fizice care trimit astfel de cereri vor trebui să furnizeze suficiente informații pentru a putea fi identificate.

7.3. Organizația va răspunde acestor cereri într-un termen de o lună de la primirea cererii, în conformitate cu politica privind facilitarea drepturilor persoanelor vizate în temeiul GDPR.

7.4. Organizația își rezervă dreptul de a refuza accesul la înregistrările CCTV atunci când acest lucru ar duce atingere altor drepturi și libertăți, proprietății intelectuale sau secretelor de afaceri.

7.5. Se va ține o evidență a datei când a avut loc divulgarea, împreună cu datele persoanei solicitante (numele persoanei și, dacă e cazul, întreprinderea pe care o reprezintă), precum și cu motivele din spatele cererii.

7.6. Dacă cererea este întemeiată, Organizația va furniza persoanei vizate acces la înregistrări într-un format electronic structurat.

7.7. Atunci când înregistrarea conține imagini referitoare la terți, Organizația va lua măsurile necesare pentru a proteja identitatea acestor persoane. 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!