Izolarea la domiciliu. Măsuri legale de sprijinire a persoanelor vulnerabile aflate în izolare

Izolarea la domiciliu are numeroase implicații juridice. Ordinul nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19 este în vigoare începând cu data de 30 aprilie 2020. Acesta cuprinde elemente practice esențiale privind sprijinirea persoanelor care se află în izolare la domiciliu. De asemenea, ordinul cuprinde dispoziții cu privire la activitatea personalului implicat în activitatea de asistență medicală comunitară (spre exemplu, activitățile desfășurate de personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară vor viza: verificarea în teren a respectării măsurilor impuse persoanelor aflate în izolare la domiciliu, prin efectuarea vizitelor la domiciliu, monitorizarea stării de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu, în special a celor care nu sunt înscrise la un medic de familie).

În cadrul prezentului articol am analizat dispozițiile prezentului ordin și am subliniat trăsăturile esențiale în materie de protecție a persoanelor în contextul dat.

Izolarea la domiciliu. Temeiul emiterii Ordinului nr. 725/2020

Ordinul nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu a fost emis având în vedere următoarele prevederi și dispoziții:

 • Referatul de aprobare nr. NT 1.710 din 30.04.2020 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății;
 • prevederile 45 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;
 • prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Hotărârii Guvernului nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară;
 • 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

 

Izolarea la domiciliu. Care sunt măsurile principale stabilite prin Ordinul nr. 725/2020 și în ce scop au fost adoptate acestea?

În conformitate cu prevederile art. 1 din cadrul prezentului ordin, măsurile au fost adoptate în scopul sprijinirii persoanelor vulnerabile aflate în izolarea la domiciliu și în vederea limitării transmiterii virusului SARS-CoV-2. Măsurile dispuse sunt redate punctual și sunt reprezentate de:

 • acordarea de servicii de asistență medicală comunitară de către personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară, respectiv asistenți medicali comunitari, mediatori sanitari și moașe;
 • asigurarea unei alocații de hrană în cuantum de 30 lei/zi, TVA inclus, care acoperă cheltuieli pentru apă și alimente;
 • asigurarea echipamentului individual de protecție (PPE) care trebuie utilizat în contextul epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pentru personalul prevăzut la primul punct de către autoritățile executive de la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Izolarea la domiciliu. Categorii de persoane vulnerabile

În conformitate cu prevederile art. 2 din prezentul ordin, categoriile de persoane sunt acelea care se regăsesc în situațiile prevăzute la art. 7 alin. (2)[1] din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017, astfel:

 • nivel economic sub pragul sărăciei;
 • șomaj;
 • nivel de educație scăzut;
 • dizabilitate;
 • boli cronice;
 • boli aflate în faze terminale, care necesită tratamente paliative;
 • graviditate;
 • vârsta a treia;
 • vârstă sub 18 ani;
 • fac parte din familii monoparentale;
 • risc de excluziune socială;
 • alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunității.

Cum își va desfășura activitatea personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară?

Conform art. 3 alin. (1) din prezentul ordin, personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului   nr. 324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității de asistență medicală comunitară.

Ce fel de activități va desfășura personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară în perioada pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2?

Conform art. 3 alin. (2) din Ordinul nr. 725/2020 privind stabilirea măsurilor de sprijinire a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu personalul implicat în activitatea de asistență medicală comunitară va desfășura și alte activități specifice pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile care se află în izolare la domiciliu, dintre care precizăm:

 • verificarea în teren a respectării măsurilor impuse persoanelor aflate în izolare la domiciliu, prin efectuarea vizitelor la domiciliu;
 • monitorizarea stării de sănătate a persoanelor izolate la domiciliu, în special a celor care nu sunt înscrise la un medic de familie;
 • identificarea persoanelor cu istoric de călătorie internațională și adoptarea de îndată a măsurilor corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și sub coordonarea medicului epidemiolog din cadrul direcției de sănătate publică județeană/a municipiului București;
 • distribuirea hranei persoanelor aflate în izolare la domiciliu și celor cu probleme medico-sociale;
 • supravegherea persoanelor cu vârsta peste 65 de ani care locuiesc singure;
 • distribuirea medicamentelor pentru persoanele izolate la domiciliu, la indicația medicului;

 

Cum se vor asigura fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor prevăzute în cadrul prezentului ordin?

Respectând prevederile art. 4, fondurile necesare pentru decontarea cheltuielilor prevăzute în cadrul prezentului ordin se vor asigura prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății, lunar, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, pe baza unui borderou centralizator al documentelor justificative aferente. Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București decontează cheltuielile la solicitarea autorităților administrației publice locale, în baza documentelor justificative.

 

Te-ar putea interesa și:

EVENIMENTE VIITOARE

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!