CJUE: Pacienții au dreptul să primească gratuit o copie a dosarelor medicale

În cauza C‑307/22 (FT), prin hotărârea din 26 octombrie 2023, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a hotărât că pacienții din Uniunea Europeană au dreptul de a solicita și a primi de la medici o copie a dosarelor medicale. Acest drept reprezintă, în concret, dreptul de acces la propriile date cu caracter personal (art. 15 RGPD).

Litigiul principal a pornit în Germania. Un pacient care a beneficiat de un tratament stomatologic a solicitat stomatologului să îi transmită, cu titlu gratuit, o copie a registrului medical. Pacientul a suspectat că medicul stomatolog ar fi săvârșit niște erori cu ocazia acordării tratamentului. Stomatologul a refuzat să ofere gratuit acces la dosar, afirmând că va furniza registrul medical doar dacă pacientul va plăti o taxă prevăzută în dreptul național german.

Pacientul a acționat în instanță stomatologul, solicitând ca instanțele germane să îl oblige pe acesta din urmă să îi furnizeze în mod gratuit o copie a dosarului medical. În faza de recurs, Curtea Federală de Justiție din Germaniei a suspendat cauza și a întrebat CJUE despre cum trebuie aplicat Regulamentul GDPR în această speță.

Ce a decis CJUE?

CJUE a explicat că prevederile Regulamentului GDPR privind dreptul de acces la propriile date cu caracter personal trebuie interpretate în sensul în care persoanele vizate (inclusiv pacienții) au dreptul de a primi o copie gratuită a datelor personale (inclusiv dosarelor medicale) de la operatorii care le prelucrează datele (inclusiv medicii). Potrivit CJUE, pacienții au dreptul de a primi aceste copii ale dosarelor fără a preciza motivele pentru care au nevoie de aceste date. Cu alte cuvinte, operatorii (medicii) au obligația de a furniza copiile dosarelor medicale chiar dacă pacienții nu explică, în cadrul cererii, motivele pentru care au nevoie de aceste dosare. CJUE a explicat că, la o primă solicitare, furnizarea registrului medical trebuie realizată în mod gratuit. Ulterior, dacă există alte cereri, operatorii (medicii) pot percepe o taxă rezonabilă*.

 

Implementează GDPR și evită amenzile! 

 

 

Foarte interesant este și faptul că CJUE a explicat că o dispoziție națională care instituie o taxă pentru furnizarea copiilor dosarelor medicale va fi contrară dreptului UE, respectiv Regulamentului GDPR. Într-o asemenea situație, conform principiilor supremației și priorității dreptului european, legea națională nu se va aplica deoarece va prevala dreptul european. Cu alte cuvinte, chiar dacă există o lege națională care prevede o taxă în schimbul furnizării copiilor la dosarele medicale, această lege națională nu se va aplica deoarece contravine dreptului european care spune că persoanele fizice au dreptul de a primi gratuit acces la propriile date cu caracter personal. Astfel, potrivit CJUE, chiar dacă legea națională obligă persoanele fizice să plătească o taxă în schimbul accesului la datele personale, ei nu sunt obligați să plătească această taxă deoarece o lege „mai importantă” decât legea națională (în speță, Regulamentul GDPR) spune că furnizarea accesului la date personale trebuie să fie gratuită.

 

Util de știut! 

  • Persoanele fizice își pot accesa propriile date în raport cu orice operatori de date, privați sau publici (companii, instituții publice, etc). De exemplu, persoanele fizice pot solicita înregistrările CCTV cu privire la ele însele. Persoanele fizice nu trebuie să motiveze de ce au nevoie de aceste date. Dreptul de acces nu trebuie motivat. El se exercită pur și simplu 🙂

  • Companiile care nu furnizează accesul la date riscă amenzi proporționale cu cifra de afaceri. Persoanele cărora nu au primit accesul la date în termen de o lună, pot depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor personale, pe site-ul dataprotection.ro.

 

*GDPR prevede că operatorii pot solicita o taxă în schimbul furnizorii datelor personale atunci când cererile sunt excesive sau abuzive.

 

 

 

Te-ar putea interesa și: 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!