Cum îți protejezi afacerea împotriva inflației? Despre clauzele de indexare automată din contracte în raport cu inflația

Inflația este procesul de creștere generală și continuă a prețurilor într-o economie, având ca efect erodarea puterii de cumpărare a monedei. Acest fenomen poate afecta grav profitabilitatea și solvabilitatea unei afaceri. Inflația, prin natura sa de creștere generală a prețurilor, poate avea un impact semnificativ asupra contractelor comerciale. Dacă acestea nu sunt bine pregătite pentru a face față variațiilor inflaționiste, pot apărea dezechilibre și tensiuni între părțile contractante. De exemplu, dacă un furnizor s-a angajat să livreze un anumit produs sau un anumit serviciu la un preț fix pentru o perioadă îndelungată, inflația crescută ar putea face ca acest preț să devină neviabil din punct de vedere economic pentru furnizor.

Având în vedere că inflația îți poate afecta profitabilitatea, este util să îți explicăm cum te poți proteja împotriva acestei situații prin contractele pe care le închei. O metodă eficientă de protejare împotriva riscurilor asociate inflației este implementarea unor clauze de ajustare automată (indexare) în contractele comerciale.

Clauzele de indexare automată – ce sunt și cum funcționează?

Clauzele de indexare automată sunt stipulări specifice introduse în contracte cu scopul de a proteja părțile contractante de efectele inflației. Acestea prevăd o modificare periodică și automată a anumitor valori menționate în contract (de exemplu, prețuri, chirii, tarife) pentru a reflecta variațiile economico-financiare (cum ar fi inflația) dintr-un anumit interval de timp.

Funcționarea clauzelor de indexare este bazată pe mai mulți pași sau componente:

  • Indicator de referință: Pentru a aplica corect o clauză de indexare, este necesar să se aleagă un indicator relevant care să reflecte variația prețurilor într-o economie sau într-un sector specific. De obicei, Indicele Prețurilor de Consum (IPC) este cel mai frecvent folosit, dar există și alți indicatori, în funcție de natura contractului și a bunurilor sau serviciilor implicate.

  • Formula de calcul: Clauza ar trebui să includă o formulă clară de calcul care să determine cum sunt ajustate valorile în funcție de variația indicatorului ales. Formula poate fi simplă, cum ar fi un procentaj direct al variației IPC, sau mai complexă, incluzând ponderi sau alte factori.
  • Frecvența ajustării: Clauza ar trebui să specifice cât de des se va face ajustarea. De exemplu, ajustările pot fi efectuate anual, semestrial sau chiar trimestrial, în funcție de volatilitatea economică și de așteptările părților.
  • Limitări sau plafonări: Uneori, clauzele de indexare pot include limitări în privința gradului de ajustare, stabilind un maxim sau un minim pentru protejarea ambelor părți împotriva variațiilor extreme.

Clauzele de indexare automată. Exemple

Exemplu de clauză pentru contractele de prestări servicii:

„Prețul convenit pentru produsele/serviciile furnizate conform prezentului contract va fi ajustat anual, la data de [a se specifica data], pe baza variației procentuale a Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) publicat de Institutul Național de Statistică pentru anul anterior. Orice ajustare va reflecta creșterea sau scăderea IPC și va fi aplicată proporțional.”

Exemplu de clauză pentru contractele de închiriere:

„Chiria lunară convenită prin prezentul contract va fi ajustată anual, la data de [a se specifica data], în funcție de variația procentuală a Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) din ultimul an, așa cum este acesta raportat de Institutul Național de Statistică. Dacă IPC crește cu un procentaj de X%, atunci chiria se va majora corespunzător cu același procentaj.”

Exemplu cu plafonare:

„Tarifele stabilite în acest contract vor ajustate anual în funcție de Indicele Prețurilor de Consum (IPC). Orice creștere a tarifelor în urma aplicării acestei clauze nu va depăși 5% pe an, indiferent de variația reală a IPC.”

Exemplu de indexare semestrială:

„Prețul serviciilor furnizate conform acestui contract va fi ajustat semestrial, la 1 ianuarie și 1 iulie, pe baza variației medii a Indicelui Prețurilor de Consum (IPC) pentru semestrele anterioare, așa cum este acesta comunicat de Institutul Național de Statistică.”

Pentru adaptarea contractelor comerciale în vederea protejării în fața inflației, ne puteți contacta la adresa de e-mail av.ruxandra.sava@gmail.com.

 

 

 

 

 

Implementează GDPR și evită amenzile! 

 

Te-ar putea interesa și: 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!