Ce măsuri trebuie să respecte unitățile care desfășoară activități de tratament balnear?

Prin Ordinul nr. 1078/2020, emis de ministrul sănătății, au fost aprobate măsurile necesare spre a fi implementate în cadrul unităților care desfășoară activități de tratament balnear. Aceste măsuri au avut în vedere contextul dat: apariția și răspândirea virusului SARS-CoV-2.

By Order no. 1078/2020, issued by the Minister of Health, the necessary measures were approved to be implemented within the units that carry out spa treatment activities. These measures took into account the context: the emergence and spread of the SARS-CoV-2 virus.

Necesitatea existenței măsurilor privind sănătatea persoanelor

Sănătatea a fost definită ca fiind ,,starea unui organism la care funcționarea tuturor organelor se face în mod normal și regulat”[1]. Organizația Mondială a Sănătății a propus în 1946 o definiție pentru sănătate, apreciind că aceasta este ,,o stare pe deplin favorabilă atât fizic, mintal cât și social, și nu doar absența bolilor sau a infirmităților”[2]. În statul modern îngrijirea sănătății este integrată în sistemul de sănătate administrat și reglementat de guverne; accesul cetățenilor la sistemul de sănătate, și deci la îngrijirea sănătății, variază de la o țară la alta[3].

La nivel intern, sănătatea a fost integrată în structura drepturilor fundamentale, în cuprinsul art. 34 din Constituția României, fiind înțeles sub următoarea structură:

(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.

(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii[4].

În temeiul art. 25 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, orice om are dreptul la un nivel de trai care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea lui şi familiei sale, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare; el are dreptul la asigurare în caz de şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrîneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa sa[5].

Totodată, în conformitate cu art. 31 alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, orice lucrător are dreptul la condiții de muncă care să respecte sănătatea, securitatea și demnitatea sa[6]. În temeiul art. 31, tinerii acceptați să lucreze trebuie să beneficieze de condiții de muncă adaptate vârstei șisă fie protejați împotriva exploatării economice sau a oricărei activități care ar putea pune în pericol securitatea, sănătatea, dezvoltarea lor fizică, psihică, morală sau socială sau care le-ar putea compromite educația[7].

Măsuri privind sănătatea aplicabile în cadrul unităților care desfășoară activități de tratament balnear

Prin Ordinul nr. 1078/2020, emis de ministrul sănătății, au fost aprobate măsurile necesare spre a fi implementate în cadrul unităților care desfășoară activități de tratament balnear. Aceste măsuri au avut în vedere contextul dat: apariția și răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Ordinul cuprinde măsuri privind triajul pacienților, care poate să fie de două feluri, astfel:

 • Triajul inițial:
 1. 1. Pacienții se vor adresa unităților balneare prin mijloace de comunicare la distanță (e-mail, telefon) în vederea obținerii unei programări sau a oricăror alte informații necesare cu privire la regulile de distanțare socială, siguranță și igienă ce trebuie respectate în cadrul procedurilor de tratament balnear;
 2. În vederea programării, unitatea balneară are obligația efectuării unui triaj telefonic al pacienților, în scopul încadrării acestora în una din cele patru grupe, conform recomandărilor ANMCS;
 3. Ca urmare a triajului telefonic, unitatea balneară va programa pentru consultație numai pacienții care se încadrează în grupele 1 și 2. 4. Unitatea balneară are obligația distanțării programărilor pacienților pentru a evita pe cât posibil contactul între aceștia[8].
 • Triajul epidemiologic:
 1. La intrarea în unitatea balneară se va efectua în mod obligatoriu un triaj epidemiologie de către un asistent medical instruit, prin măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact, care nu trebuie să depășească 37,3 grade Celsius;
 2. Pacienții care intră la consultație/tratament balnear sunt obligați să completeze o declarație pe propria răspundere cu privire la virusul SARS-CoV-2;
 3. Unitatea balneară se va asigura că pacienții care intră la consult/tratament poartă mască de protecție și protecție pentru încălțăminte[9].

Măsurile privind unitățile balneare: măsuri generale și măsuri suplimentare

În scopul protecției persoanelor au fost dispuse măsuri de prevenție a transmiterii virusului SARS-CoV-2. Măsurile din unitățile balneare se clasifică în două categorii:

 • Măsuri generale pentru unitatea balneară:
 1. Se vor respecta toate prevederile legale privind măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în vigoare;
 2. În cabinete/săli de tratament/holuri/grupuri sanitare se vor amplasa recipiente cu dezinfectanți;
 3. Bagajele pacienților se depozitează în compartimentele special destinate, compartimente ce vor fi dezinfectate după elibera e, sau se vor depozita într-un spațiu bine delimitat în saci de unică folosință etichetați cu numele pacientului;
 4. În recepția unității balneare, în sălile de așteptare, se afișează în locuri vizibile instrucțiuni cu privire la regulile de conduită și circuitele impuse pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în vigoare[10].
 • Măsuri suplimentare la nivelul unităților sanitare cu paturi:

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 se vor respecta sau reconfigura circuitele funcționale, cu avizul direcțiilor de sănătate publică, ținând cont de configurația spitalului: spital de monospecialitate, pluridisciplinar, construcție pavilionară sau monobloc[11].

De asemenea, în temeiul prevederilor Ordinului MS nr. 1078/2020 – măsurile necesar a fi implementate în cadrul unităților care desfășoară activități de tratament balnear, toate procedurile cu factori naturali terapeutici se vor face ținând cont de particularitățile fiecărei unități medicale, cu respectarea circuitelor, procedurilor și protocoalelor proprii, avizate de medicul epidemiolog al unității[12].

Față de măsurile dispuse, este necesară să precizăm faptul că atât activitatea de triaj (inițial și epidemiologic), cât și activitățile de programare și desfășurare a procedurilor trebuie să asigure în mod categoric protecția datelor cu caracter personal[13].

 

[1] aici.

[2] Idem.

[3] Îngrijirea sănătății este știința sau practica dirijată pentru diagnosticul, tratamentul și prevenția bolilor, aici.

[4] aici

[5] aici.

[6] aici.

[7] aici.

[8] Unitatea balneară are obligația distanțării programărilor pacienților pentru a evita pe cât posibil contactul între aceștia, aici.

[9] aici

[10] 5. Personalul unității balneare este obligat să se spele frecvent pe mâini cu apă și săpun și să utilizeze soluții dezinfectante. 6. Este obligatorie dezinfecția regulată a cabinetelor medicale, spațiilor destinate pacienților (căi de acces, sală de așteptare, recepție, toaletă, vestiare, clanțe, mânere, balustrade), mobilierului din sala de așteptare etc. cu dezinfectant de suprafață conform reglementărilor în vigoare. 7. Este obligatorie aerisirea sălilor de consultație/tratament după fiecare pacient. 8. Este obligatorie dezinfecția tuturor dispozitivelor medicale, conform recomandărilor producătorului. 9. Sunt obligatorii schimbarea regulată a măștii de protecție și a mănușilor conform regulilor în vigoare, curățarea și dezinfectarea vizierei când este cazul, aici.

[11] aici.

[12] aici.

[13] Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3 grade Celsius sau/și prezența de simptome respiratorii și/sau alte semne/simptome de boli infectocontagioase acute, pacienții nu sunt primiți în incinta unității balneare și li se anulează în mod obligatoriu programarea. Totodată unitatea balneară le va recomanda acestora să ia legătura cu medicul de familie. Pacienții care intră la consultație/tratament balnear sunt obligați să completeze o declarație pe propria răspundere cu privire la virusul SARS-CoV-2, aici.

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori.]


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!