Cum este pedepsită violența împotriva animalelor în România? [actualizat 2022]

Evoluția noastră are la bază un fundament important: dorința de progres. Progresul a adus cu sine, atât la nivel științific, cât și la nivel de dezvoltare socială, necesitatea apariției legilor. Legile au devenit din ce în ce mai dese și reglementează situații complexe. Un astfel de exemplu este adoptarea unei prevederi legislative privind protecția animalelor și pentru a preveni violența împotriva animalelor.

Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor vizează reglementarea măsurilor privind asigurarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor, cu sau fără deținător. În privința gestionării populației canine fără stăpân, cadrul normativ trimite la legislația specială.

Întrucât acțiunile de la nivel social au devenit unele extrem de agresive, și legea a început să prevadă pedepse din ce în ce mai aspre pentru violența împotriva animalelor. Legea nr. 205/2004 a fost modificată substanțial în 2022, violența împotriva animalelor fiind pedepsită mai asupru. Azi, în România, faptele de cruzime față de animale pot fi pedepsite cu închisoare de până la 7 ani. 

În România, există mai multe tipuri de infracțiuni împotriva animalelor. Unele sunt pedepsite mai aspru, altele mai puțin asupru.

Infracțiuni pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă

În temeiul Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, următoarele infracțiuni sunt pedepsite cu închisoare de la 6 luni sau cu amendă:

a) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codotomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor;

b) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă în vederea comercializării, exceptând îndepărtarea puilor de mamă înainte de perioada minimă specifică speciei pentru înţărcare;

c) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea, dacă le creează suferinţă.

În plus, pentru infracțiunile de la punctele a) și b) de mai sus, se va aplica și măsura confiscării, animalele urmând să fie plasate în centre de adăpost de pe lângă consiliile locale sau valorificate.

Infracțiuni pedepsite cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă

În temeiul Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, următoarele infracțiuni sunt pedepsite cu închisoare de la un an la 5 ani sau cu amendă:

a) folosirea animalelor sălbatice aparţinând subîncrengăturii vertebrate, indiferent de gradul de îmblânzire, născute în captivitate sau capturate din natură, în spectacole de circ, circuri ambulante, caravane şi trupe de artişti ambulanţi, precum şi în orice alte tipuri de spectacole similare;

b) folosirea armelor cu tranchilizant asupra animalelor în alte situaţii decât pentru imobilizarea acestora;

c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;

d) rănirea cu intenţie a animalelor.

Violența împotriva animalelor este pedepsită și cu închisoare de la 2 la 7 ani 

În temeiul Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, următoarele infracțiuni sunt pedepsite cu închisoare de la 2 la 7 ani:

a) uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept;

b) schingiuirea animalelor;

c) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

d) zoofilia.

Practica instanțelor privind violența împotriva animalelor 

Dacă la nivel de legislație lucrurile par să urmeze un făgaș bun, la nivel de jurisprudență instanțele care au aplicat pedepse pentru infracțiunea săvârșită prin mijloacele și modalitățile precizate anterior contra animalelor este în continuă evoluție. În sensul enunțat, la nivel de practică judiciară există decizii cu privire la cazuri concrete de încălcare a prevederilor legale ce țin de protecția animalelor, catalogate ca fiind decizii ,,îngăduitoare”. Cu toate acestea, unul dintre cazurile în care instanța de judecată a aplicat pedeapsa cu închisoarea este reprezentat de Sentința Penală a Judecătoriei Buzău, împotriva căreia a fost făcut apel, fără sorț de izbândă pentru apelant însă. În cazul precizat, Judecătoria Buzău a aplicat Codul penal, condamnând inculpatul la pedeapsa de un an închisoare pentru infracțiunea de cruzime față de animale. Instanța a constatat că aceasta nu fusese singura infracțiune, ci că aceasta se afla în concurs cu alte șapte infracțiuni pentru care inculpatul fusese condamnat la pedepsa de un an închisoare pronunțată în dosarul X/200/2008. Pornind de la situația faptică, inculpatul proprietar al unui atelaj tractat de doi cai a consumat băuturi alcoolice și s-a deplasat pe o anumită rază teritorială. Odată ajuns acasă, acesta a mers la caii care erau înhămați la căruță, procedând la rănirea unui dintre aceștia. Ca obiect de probă, la dosar au fost anexate foile de observație clinică ce prevedeau o plagă secționată pe o porțiune de 75%. Cu privire la starea sau situația de drept, instanța a apreciat că acțiunea inculpatului îndeplinește elementele constitutive ale infracțiunii de cruzime contra animalelor, condamnându-l pe acesta la pedeapsa închisorii de un an. După pronunțarea pedepsei, inculpatul a formulat apel, invocând motive de nelegalitate.

În urma acțiunilor sale, inculpatul a fost testat cu aparatul poligraf, ulterior stabilindu-se că avusese un comportament simulat. Cu privire la declarațiile martorului propus de inculpat, instanța a apreciat că acesta dintâi a dat declarații mincinoase. Instanța a procedat la descontopirea pedepsei rezultante de 1 an închisoare, pedeapsă ce a fost aplicată prin Sentința penală pronunțată de Judecătoria Buzău, în următoarele pedepse componente: pedepsa amenzii în valoare de 900 de lei, pedeapsa închisorii de două luni, pedeapsa amenzii de 500 lei și pedeapsa închisorii de un an. Aplicând dispozițiile legii penale, instanța a contopit pedepsele prevăzute anterior (cele șapte pedepse vizând actele materiale anterioare ale inculpatului) și a aplicat pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, fiind sporită cu două luni. Pedeapsa finală aplicabilă inculpatului a fost aceea de 1 an și două luni închisoare (a se vedea în acest sens  https://legeaz.net/spete-penal/penal-infractiunea-de-cruzime-fata-119-2010).

Astfel de practici de la nivelul instanțelor de judecată vin să protejeze tot mai mult și mai fundamentat drepturile animalelor.

Atare măsuri sunt necesare într-o societate în care violența împotriva animalelor a devenit un act repetat și aproape reflex. Măsurile prevăzute de cadrul legislativ în vigoare descurajează și trebuie să descurajeze orice comportament violent sau vătămător îndreptat împotriva animalelor. Astfel de comportamente de la nivelul societății pot foarte ușor să fie transferate și reflectate împotriva persoanelor. Este necesar o atenție sporită asupra aplicării legii în toate domeniile pe care aceasta le prevede. În sensul precizat anterior, acțiunile potențial vătămătoare sunt descurajate înainte de a fi efectuate.

Sistemul juridic actual în privința protecției drepturilor animalelor trebuie să mizeze pe prevenția acțiunilor vătămătoare și nu să asigure pedepsirea ulterioară, care în nenumărate cazuri este una ineficientă. De altfel, la nivel de practică judiciară percepția publicului cu privire la aplicarea pedepsei închisorii pentru săvârșirea unei infracțiuni de cruzime împotriva animalelor este una reticentă, sceptică.

 

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!