Vânzarea unui bun viitor potrivit Noului Cod Civil

Vânzarea unui bun viitor a fost introdusă în Codul Civil pentru a răspunde la realitățile economice ce presupun vânzarea unor bunuri ce se vor realiza în viitor. Există anumite afaceri care funcționează prin „pre-comandarea” unui bun care se va realiza în viitor (e.g., o carte, o recoltă viitoare).  Vânzarea unui bun viitor este reglementată la art. 1658 Cod Civil.

Atunci când se vinde un bun viitor, cumpărătorul va dobândi dreptul de proprietate atunci când bunul va fi realizat. În doctrină s-a explicat că „prin realizarea bunului, se înțelege constituirea în substanța sa, cu întrunirea trăsăturilor de individualizare, astfel încât să devină apt de a fi folosit potrivit destinației în vederea căreia a fost încheiat contractul”[1]. Cu alte cuvinte, dacă bunul nu este apt de a fi folosit potrivit destinației stabilite în contract, atunci se va considera ca acesta nu a fost realizat. Astfel, în acest caz, vânzarea unui bun viitor va fi lipsită de efecte. În privința construcțiilor viitoare, se vor aplica dispozițiile în materie de carte funciară.

Dacă bunul se realizează numai parțial, atunci cumpărătorul are dreptul de:

  1. a cere desființarea vânzării; sau
  2. de a solicita reducerea corespunzătoare a prețului.

În toate cazurile, dacă bunul nu s-a realizat din culpa vânzătorului, acesta din urmă poate fi obligat la plata de daune-interese.

Vânzarea unui bun viitor presupune riscuri

Riscul nerealizării bunului aparține vânzătorului. Cu alte cuvinte, dacă bunul nu s-a realizat, cumpărătorul nu va trebui să plătească prețul. Dacă prețul a fost plătit, iar bunul nu s-a realizat, vânzătorul va fi obligat la restituirea prețului pe tărâmul îmbogățirii fără justă cauză. Cu toate acestea, părțile pot stabili, prin contractul de vânzare, ca riscul nerealizării bunului să fie al cumpărătorului. Într-o asemenea situație, în conformitate cu art. 1658 alin. (4) Cod Civil, cumpărătorul va fi obligat la plata prețului.

Referințe:

[1] C. Macovei/ Gheorgiu în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Codul Civil. Comentariu pe articole, Ediția 3, Ed. C. H Beck, București, 2021, p. 2031.

 

Photo by Alex Knight on Unsplash
Pune o întrebare

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

MAI MULTE ARTICOLE
Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!