Vânzarea pe gustate în Noul Cod Civil

Vânzarea pe gustate reprezintă o particularitate a contractului de vânzare. Ea mai poartă și denumirea de vânzare cu clauză de agrement[1]. Vânzarea pe gustate este reglementată la art. 1682 Cod Civil și nu trebuie confundată cu vânzarea pe încercate. Contractul de vânzare se va încheia doar dacă bunul corespunde gusturilor cumpărătorului. Este foarte important de menționat că, pentru a se încheia o vânzare pe gustate, nu trebuie neapărat ca bunul să fie alimentar. În doctrină s-a precizat că pot face obiectul unei vânzări pe gustate și alte bunuri, nu doar cele alimentare, precum bijuterii, cosmetice, haine etc[2].

Vânzarea pe gustate se încheie numai dacă bunul corespunde gusturilor cumpărătorului. Pentru a se încheia în mod valabil contractul de vânzare, cumpărătorul trebuie să își dea acordul în termenul convenit de părți sau statornicit prin uzanțe. De exemplu, acordul privind cumpărarea unui pepene verde din piață trebuie dat, potrivit uzanțelor, pe loc. Însă nimic nu împiedică părțile să stipuleze un termen mai lung prin contract. De exemplu, părțile pot stabili un termen de 30 de zile în cadrul căruia cumpărătorul să se hotărască dacă un anumit telefon mobil corespunde sau nu gusturilor sale.Potrivit art. 1682 alin. (2) din Codul Civil, dacă bunul se află la cumpărător și el nu își dă acordul explicit cu privire la dorința de a încheia contractul, acesta se va încheia la împlinirea termenului stabilit de părți sau statornicit prin uzanțe.

Exemplu: A primit de la B un telefon pentru a-l testa și a spune dacă acesta corespunde gusturilor în termen de 30 zile. Au trecut 30 de zile, însă A, deși continuă să dețină telefonul, nu își exprimă acordul explicit cu privire la dorința sa de a încheia contractul. Într-o asemenea situație, conform art. 1682 alin. (2) din Codul Civil, contractul de vânzare se consideră încheiat la expirarea termenului de 30 zile.

Vânzarea pe gustate versus de vânzarea pe încercate

Vânzarea pe gustate nu trebuie confundată cu vânzarea pe încercate. Diferența esențială între cele două tipuri de vânzare este aceea că, în timp ce vânzarea pe încercate se încheie dacă bunul corespunde unor criterii (stabilite de părți sau rezultând din natura bunului), vânzarea pe gustate se încheie dacă bunul corespunde gusturilor cumpărătorului. Cu alte cuvinte, în timp ce vânzarea pe încercate presupune anumite criterii obiective, vânzarea pe gustate este bazată pe aprecierea subiectivă a cumpărătorului.

Referințe:

[1] V. Nemeș, G. Fierbințeanu, Dreptul contractelor civile și comerciale. Teorie, jurisprudență, modele, Ed. Hamangiu, 2020, p. 61.

[2] C. Macovei/ Gheorgiu în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Codul Civil. Comentariu pe articole, Ediția 3, Ed. C. H Beck, București, 2021, p. 2045.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!