CJUE. Un utilizator de Facebook este consumator chiar dacă utilizează rețeaua și în alte scopuri

Cauza C‑498/16 Maximilian Schrems împotriva Facebook Ireland Limited

Litigiul principal. Situația de fapt

Maximiliam Schrems, rezident austriac, a pornit un proces împotriva Facebook Ireland în fața unei instanțe din Austria. Acesta susține că Facebook i-ar fi încălcat anumite drepturi din materia protecției datelor cu caracter personal în raport cu contul său personal de Facebook, precum și în raport cu conturile a altor șapte utilizatori care i-ar fi cesionat acestuia drepturile lor în scopul acțiunii împotriva Facebook. Acești utilizatori sunt rezidenți ai Austriei, Germaniei și Indiei.

Schrems caută să obțină din partea instanței austriece:

a) invalidarea unor clauze contractuale

b) un ordin care să oblige Facebook să nu utilizeze datele obținute în scopuri propri sau în scopurile unor terți

c) plata de despăgubiri de către Facebook (4000 euro).

Facebook se apără invocând excepția lipsei competenței instanței din Austria de a judeca litigii internaționale. De asemenea, Facebook susține că Schrems nu se poate prevala de prevederea din dreptul european care le permite consumatorilor să se adreseze cu o cerere la o instanță de la locul unde domiciliază împotriva unui cocontractant străin (”forul consumatorului”). Acesta afirmă că Schrems nu poate fi considerat ”consumator” deoarece utilizează serviciile Facebook și pentru scopuri profesionale (precum crearea unei pagini Facebook destinată prezentării strategiei de acțiune împotriva Facebook).

Curtea Supremă din Austria a hotărât să suspende judecata și să se adreseze CJUE cu două întrebări preliminare.

Cadrul legislativ relevant

Regulamentul nr. 44/2001

Acest regulament, deși stipulează că este competentă, în principiu, instanța de la domiciliul pârâtului, conține o excepție care prevede că, în cazul contractelor încheiate cu consumatorii, consumatorul este protejat prin norme de competență mai favorabile, acesta având posibilitatea să se adreseze instanței de la domiciliul său, însă numai dacă se poate considera că scopul încheierii contractului se situează în afara sferei sale profesionale.

 Întrebările preliminare

1) Un consumator își pierde această calitate dacă, după ce utilizează un cont privat de Facebook o perioadă mai lungă în legătură cu valorificarea drepturilor sale, publică cărți, susține parțial și conferințe plătite, exploatează site‑uri internet, colectează donații pentru valorificarea drepturilor și acceptă cesiuni de drepturi de la numeroși consumatori în schimbul promisiunii retransmiterii – după scăderea cheltuielilor de judecată – acestor drepturi în cazul câștigării procesului?

2) Un consumator poate invoca într‑un stat membru, în fața instanței de la domiciliul său, concomitent cu propriile sale drepturi rezultate dintr‑un contract încheiat cu un consumator, și drepturi similare ale altor consumatori cu domiciliul în același stat membru/ în state membre diferite/ în state terțe, dacă acestea i-au fost cedate reclamantului, iar cesiunea nu are legătură cu activitatea profesională sau comercială a acestuia, ci servește valorificării în comun a acestor drepturi?

KIT GDPR Premium

 

Concluziile Curții

1) Publicarea de cărți, susținerea de conferințe plătite, exploatarea de site‑uri internet, colectarea de donații pentru valorificarea drepturilor și acceptarea de cesiuni de drepturi de la numeroși consumatori în schimbul promisiunii retransmiterii acestor drepturi nu determină pierderea calității de consumator al unui utilizator Facebook, care deține un cont privat.

Totuși, reclamantul se poate prevala de calitatea sa de consumator numai dacă scopurile non-profesionale pentru care contractul cu Facebook a fost încheiat nu au fost înlocuite ulterior de scopuri profesionale.

2) Forul consumatorului nu poate fi invocat de către un consumator ce dorește valorificarea, pe lângă propriile drepturi izvorâte din contractul încheiat cu Facebook, și a drepturilor altor consumatori care i-au fost cedate, fie că aceștia domiciliază în același stat membru, în alt stat membru sau într-un stat terț. Un consumator își poate valorifica drepturile izvorâte din această calitate numai în nume propriu.

Scurte concluzii

1. Pentru a avea calitatea de consumator, un utilizator (Facebook) nu trebuie să înlocuiască scopurile non-profesionale care au stat la baza închiereii contractului cu Facebook cu scopuri profesionale.

2. Publicarea de cărți, susținerea de conferințe plătite, exploatarea de site‑uri internet, colectarea de donații pentru valorificarea drepturilor și acceptarea de cesiuni de drepturi de la alți consumatori în vederea valorificării acestora nu reprezintă scopuri profesionale (persoana în cauză păstrându-și calitatea de consumator).

3. Un consumator își poate valorifica drepturile izvorâte din această calitate numai în nume propriu.

Sursa: Curia 

 

Te-ar putea interesa și:

 

Vrei să înveți cum să implementezi corect GDPR? Îți recomandăm cursul nostru online cu 28 de module care acoperă integral, teoretic și practic, materia. La finalul cursului vei obține certificatul de absolvire și documentația GDPR (șabloane editabile în Word și Excel) pentru a implementa cu succes. Află mai multe aici 

 

 

[Conținutul prezentului articol nu reprezintă o consultație juridică în temeiul Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, iar site-ul nu își asumă răspunderea pentru conținutul publicat de autori, editori și colaboratori.]


ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!