UE și SUA urmează să încheie un nou „Privacy Shield” privind transferul datelor personale

Comisia Europeană și Statele Unite anunță că au convenit, în principiu, asupra unui nou cadru trans-atlantic privind confidențialitatea și transferul datelor personale, care va încuraja fluxurile trans-atlantice de date și va răspunde preocupărilor exprimate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în decizia Schrems II din iulie 2020.

Noul cadru marchează un angajament fără precedent din partea SUA de a pune în aplicare reforme care vor consolida protecția vieții private și a libertăților civile în cadrul activităților de supraveghere ale serviciilor inteligente.

În temeiul Cadrului trans-atlantic privind confidențialitatea datelor, Statele Unite trebuie, printre altele, să

  • instituie noi garanții pentru a se asigura că activitățile serviciilor inteligente sunt necesare și proporționale în urmărirea obiectivelor de securitate națională;
  • să instituie un mecanism independent care să trateze plângerile persoanelor vizate, cu dublu grad de jurisdicție;
  • să instituie o autoritate de supraveghere independentă.

Transferul datelor personale către SUA – mai simplu și facil

Cadrul trans-atlantic privind confidențialitatea datelor reflectă mai mult de un an de negocieri între SUA și UE. Acesta va oferi o bază durabilă pentru fluxurile de date trans-atlantice, care sunt esențiale pentru protejarea drepturilor cetățenilor și pentru facilitarea comerțului trans-atlantic în toate sectoarele economiei, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii. Prin promovarea fluxurilor transfrontaliere de date, noul cadru va promova o economie digitală favorabilă incluziunii, la care pot participa toți oamenii și în cadrul căruia întreprinderile de toate dimensiunile din toate țările noastre să poată prospera.

Conform Comisiei Europene, noul cadru arată relația puternică dintre SUA și UE, având scopul de a asigura, în cadrul unei comunități de democrații, securitatea, respectarea vieții private și oportunități economice pentru companii și cetățeni. Noul cadru va facilita în continuare cooperarea SUA-UE, inclusiv prin intermediul Consiliului pentru Comerț și Tehnologie și prin intermediul forurilor multilaterale, cum ar fi Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, privind politicile digitale.

Echipele Guvernului SUA și ale Comisiei Europene își vor continua acum cooperarea în vederea transpunerii acestui acord în documente juridice care vor trebui adoptate de ambele părți pentru a pune în aplicare acest nou cadru trans-atlantic privind confidențialitatea datelor. În acest scop, aceste angajamente ale SUA vor fi incluse într-un ordin executiv care va sta la baza evaluării Comisiei în viitoarea sa decizie privind caracterul adecvat al nivelului de protecție.

 

 

Sursa: Comunicat de presă Comisia Europeană

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!