Tribunalul Maramureș: Legislația antifumat nu se aplică țigărilor electronice

Extras din sentința civilă nr. 945/2019 a Tribunalului Maramureș:

„Pârâta nu contestă faptul că reclamantul ar fi folosit țigară electronică, iar nu o țigaretă clasică, astfel că, principala problemă care se pune în cauză, este în ce măsură utilizarea unei asemenea țigări se circumscrie noțiunii de ,,fumat”. Conform art. 2 lit. e din Legea nr. 349/2002, prim fumat se înțelege ,,inhalarea voluntară a fumului rezultat în urma arderii tutunului conținut în țigarete, țigări de foi, cigarillos și pipe”. Singura referire în actul normativ menționat la țigările electronice este cea cuprinsă în art. 3 alin. 1 ind. 2, care statuează că ,,În spațiile prevăzute la art. 2 lit. n^1) este interzisă inclusiv utilizarea țigaretei electronice”, iar art. 2 lit. n ind. 1 prevede că ,,mijloc de transport în comun se înțelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor.” Din interpretarea coroborată a dispozițiilor normative ante-citate rezultă că legiuitorul nu a echivalat utilizarea țigaretei electronice fumatului, cu excepția situației în care aceasta este utilizată într-un mijloc de transport în comun. În egală măsură, niciuna dintre dispozițiile de reglementare internă, invocate de către pârâtă în decizia de sancționare, nu interzice în mod expres utilizarea țigaretei electronice și nici nu echivalează utilizarea acesteia cu utilizarea țigaretelor clasice. Or, atâta timp cât regula care rezultă din cuprinsul Legii nr. 349/2002 este aceea că utilizarea țigaretei electronice nu se circumscrie, de principiu, noțiunii de fumat și nici nu există vreo normă internă care să interzică expres utilizarea țigaretei electronice în autovehiculele pârâtei, concluzia care emerge este că în sarcina reclamantului nu se poate reține încălcarea vreunei dispoziții legale sau interne și, implicit, nici a unei abateri disciplinare, motiv pentru care, decizia de sancționare disciplinară este nulă, sub acest aspect”.

 

Sentința Civilă a fost menținută de către Curtea de Apel Cluj. Hotărârea Curții de Apel Cluj poate fi citită aici.

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!