CCR: Titlul de doctor intrat în circuitul civil nu poate fi retras de autorități, ci doar anulat de către instanțele de judecată

Curtea Constituțională a României (CCR) a hotărât în unanimitate (Decizia nr. 364/2022), în ședința din data de 9 iunie, faptul că titlurile de doctor intrate în circuitul civil reprezintă acte administrative care nu pot fi retrase de către autoritățile care le-au acordat, însă pot fi anulate, în condițiile legii, de către instanțele de judecată.

În cauză a fost invocată o excepție de neconstituționalitate cu privire la art. 170 alin. (1) lit. b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, care prevede următoare:

”1) În cazul nerespectării standardelor de calitate sau de etică profesională, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pe baza unor rapoarte externe de evaluare, întocmite, după caz, de CNATDCU, de CNCS, de Consiliul de etică și management universitar sau de Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării, poate lua următoarele măsuri, alternativ sau simultan: […]

b) retragerea titlului de doctor”

Pentru a hotărî în sensul celor indicate anterior, CCR a calificat titlul de doctor și diploma de doctor drept „acte cu caracter administrativ”. CCR a reamintit că, potrivit principiului revocabilității actelor administrative, un act administrativ care a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice nu mai poate fi revocat de către autoritățile emitente. Potrivit CCR, constatarea nulității sau anularea acestora poate dispusă numai de instanța judecătorească competentă prin introducerea unei acțiuni în termen de un an de la data dispoziției de retragere a titlului de doctor. CCR explică faptul că „desființarea diplomei de doctor antereferite se realizează prin revocare atunci când aceasta nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte, iar prin anulare atunci când aceasta a intrat în circuitul civil și a produs efecte”.

„intrare în circuitul civil” înseamnă că titlul de doctor a fost folosit pentru a genera efecte juridice precum dobândirea unei calități profesionale, a unui statut profesional, în vederea obținerii de sporuri salariale, etc.

 

Image by Freepik

ALTE ARTICOLE

Vrei să primești articolele noastre direct pe mail?

Abonează-te, e gratuit!