Rezoluțiunea și rezilierea contractului în Codul Civil. Asemănări și deosebiri

Potrivit art. 1549 Cod Civil, în cazul în care, fără justificare, debitorul nu execută contractul, iar creditorul nu cere executarea silită a obligațiilor contractuale, acesta din urmă (creditorul) are dreptul la rezoluțiunea sau, după caz, rezilierea contractului, precum și la daune-interese, dacă i se cuvin. Rezoluțiunea și rezilierea sunt sancțiuni ale neexecutării obligațiilor din contractele […]