Revocarea donației pentru ingratitudine în legislația română

Revocarea donației pentru ingratitudine este reglementată în Codul civil, prin art. 985 definește donația ca fiind contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părți, numită donatar. Contractul de donație, astfel cum rezultă și din definiția dată de legiuitor, are un […]