GDPR. Obligația legală – temei pentru prelucrare

Ce trebuie să știm? Obligația legală reprezintă unul dintre cele șase temeiuri de prelucrare prevăzute de GDPR. Articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR prevede un temei pentru prelucrare atunci când: “Prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care îi revine operatorului”. Puteți alege acest temei dacă trebuie să prelucrați datele cu caracter […]