Drepturile soțului supraviețuitor potrivit Noului Cod Civil

Despre drepturile soțului supraviețuitor potrivit Noului Cod Civil am putea spune că, ținând seama de afecțiunea reciprocă dintre soți, Codul Civil recunoaște soțului supraviețuitor următoarele categorii de drepturi:  1.un drept de moștenire în concurs cu oricare dintre clasele de moștenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase (art. 971 Cod Civil);  2.un drept […]