Contractul de credit încheiat la distanță este titlu executoriu

Contractul de credit, contractul privind serviciile financiare, încheiat la distanță, în conformitate cu dispozițiile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2004, constituie titlu executoriu, în lipsa semnăturii olografe sau a semnăturii electronice extinse, cu excepția situației în care părțile impun semnătura drept condiție de validitate a contractului – Decizia  nr. 23 din 14 octombrie 2019, […]

Acoperirea nulității absolute, posibilă în materie procesuală civilă?

Înainte de a vorbi despre acoperirea nulității absolute, vom reaminti că nulitatea este sancțiunea care lipsește de efecte actul juridic – întocmit sau realizat cu nerespectarea prevederilor legale. Una dintre clasificările nulității de la nivel juridic divide noțiunea în nulitate absolută și nulitate relativă (când cerința nerespectată este instituită de o normă care ocrotește un […]

ICCJ. Acțiune în anularea unei mărci. Noțiunea de ”marcă anterioară”

Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția I civilă, Decizia nr. 1069 din 23 martie 2018   Potrivit legii, o cerere de înregistrare depusă de către titularul cererii în anularea mărcii poate constitui o „marcă anterioară” în accepțiunea art. 6 alin. (1) din Legea r. 84/1998, doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: marca a fost înregistrată, […]