Rezoluțiunea și rezilierea contractului în Codul Civil. Asemănări și deosebiri

Potrivit art. 1549 Cod Civil, în cazul în care, fără justificare, debitorul nu execută contractul, iar creditorul nu cere executarea silită a obligațiilor contractuale, acesta din urmă (creditorul) are dreptul la rezoluțiunea sau, după caz, rezilierea contractului, precum și la daune-interese, dacă i se cuvin. Rezoluțiunea și rezilierea sunt sancțiuni ale neexecutării obligațiilor din contractele […]

Aplicarea legii civile în timp și în spațiu conform Codului Civil

Aplicarea legii civile este reglementată prin intermediul Codului civil din România. Importanța sa este reprezentată de modalitatea în care acest precept se răsfrânge asupra situațiilor juridice: de la aplicarea asupra raporturilor dintre profesioniști și până la aplicarea oricăror subiecte de drept. Aplicarea generală a Codului civil și principiile de aplicare Cu privire la aplicarea legii […]

Drepturile părintelui separat de copil ca urmare a divorțului

Înainte de a vorbi despre drepturile părintelui separat de copil, vom preciza faptul că instanța de tutelă, odată cu pronunțarea divorțului, se va pronunța și asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii lor minori. În cadrul deciziei, se va ține seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum și, dacă […]

Revocarea donației pentru ingratitudine în legislația română

Revocarea donației pentru ingratitudine este reglementată în Codul civil, prin art. 985 definește donația ca fiind contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părți, numită donatar. Contractul de donație, astfel cum rezultă și din definiția dată de legiuitor, are un […]